Kritisk kulturteori - kollektiva identiteter

Stefan Jonssons forskning är utpräglat mångvetenskaplig och har sin bas i kritisk kulturteori. Dess huvudämne är kollektiva identiteter: Vilka är vi? Vilka är de andra? Hur dras gränserna? På grundval av modern kulturteori (marxism, psykoanalys, narratologi, postkolonial teori) har Stefan utvecklat en teori om hur identiteter formas och förvandlas i skärningspunkten mellan psykiska begär och historiska krafter. Jonsson är också verksam som kulturkritiker och debattör.

Samtida Politisk TeoriStefan Jonsson är Professor i etnicitet på REMESO. Han doktorerade vid the Program in Literature vid Duke University i USA 1997, var fellow vid Getty Research Institute i Los Angeles 1998-2000 och gästprofessor vid University of Michigan 2006.

Tillsammans med Professor Peo Hansen arbetar han med ett projekt om hur kolonialismen och avkoloniseringen påverkade den europeiska integrationens begynnelse och hur detta sätter spår i förhållandet mellan dagens EU och de forna kolonierna. Därutöver har Stefan Jonsson nyligen slutfört ett större projekt om ”massorna” som ideologisk fantasi och politisk kategori i europeisk kulturhistoria. Vilket resulterat i publikationerna Tre revolutioner. En kort historia om folket, 1789, 1889, 1989 (2005), i engelsk översättning på Columbia University Press 2008: "A Brief History of the Masses". Andra delen, "Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism" kom 2013.

Han har även skrivit flera böcker om rasism, etnicitet, postkolonial teori, kulturell identitet, globalisering och det mångkulturella samhällets framtid och har alltid varit aktiv, vid sidan om forskningen som journalist, kritiker och samhällsdebattör. 

Stefan Jonsson är ansvarig för forskarutbildningen på REMESO och programansvarig för en ny internationell masterutbildning i etnicitet och migration, som startade hösten 2016. 

Forskningsprojekt

Pågående

“Democratic Dialogue in an Era of Mass Protest: A New Framework of Analysis”, 2014– (with Katarzyna Jezierska, Peo Hansen Leszek Koczanowicz, Khalid Khayati).
“Postcolonial Settlement: Africa and the EEC in the Hour of Decolonization, 1957–1965” (with Peo Hansen).
”Austere Histories: Social Exclusion and the Erasure of Historical Memories in European Societies”; 2013–2015. (with Julia Willén).
”Time, Memory and Representation. A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness”, financed by Riksbankens Jubileumsfond and organized by Södertörn University, 2010-2015.

Avslutade

”Building Eurafrica: Reviving Colonialism through European Integration, 1920-2007”, with Peo Hansen, 2011–2015. Vetenskapsrådet.
“European Integration and European Colonialism: Reconstructing a Historical Relation, Deconstructing a Current Historiography”, with Peo Hansen, 2007-2010. Vetenkspsrådet.
”Cultures of the Crowd: Ideas and Images of the Masses in European History”, with initial support from the Getty Research Institute and the Humanities Laboratory, Stanford University, 1998-2010.
“Narratives of Europe: Perspectives from its North-East Periphery”, with scholars from Södertörn University, 2011–2015. Directed by professor Johan Fornäs.

Publikationer

2018

2017

Julia Willén, Stefan Jonsson

Writing history for an uncertain future: concluding remarks

Ingår i Austere histories in European societies

Kapitel i bok, del av antologi

Stefan Jonsson

Kalabalıklar ve Demokrasi: Devrim ve Fasizm Arasında Kitle Fikri ve Imagesi

Ingår i Kitleleri Yeniden Düsünmek

Kapitel i bok, del av antologi

Stefan Jonsson

Katarina Pirak Sikku: Nammalá - hpán

Ingår i Avtryck från Ovanlandet

Kapitel i bok, del av antologi

Relaterat