Fotografi av Frida Log

Frida Log

Samordnare

I min roll som samordnare stöttar jag administrativt inom avdelningsnära frågor, ledningsstöd och forskning.

Samordnare REMESO

Som samordnare arbetar jag inom avdelningen för verksamhetsstöd (VS).

VS uppdrag är att ge professionellt administrativt stöd till såväl studenter som anställda och att ansvara för en fortsatt utveckling av institutionens administrativa rutiner och processer.

Arbetsuppgifter

Forskningsadministration REMESO

  • Är med och koordinerar konferenser, workshops samt installationsföreläsningar.
  • Ansvarar för samordning och förberedelse av gästforskarbesök
  • Medlem och sekreterare i Styrelsen och handledarkollegiet

Avdelningsadministration REMESO

  • Chefsstöd i personal- och medarbetarfrågor
  • Ansvarar för beställningar, inköp och resebokningar
  • Ansvarar för mottagandet och introduktionen av nyanställda

HR-frågor REMESO/IKOS

  • Hanterar arvoden och reseräkningar för REMESO
  • Hanterar och registrerar timanställningar för IKOS

Organisation

Kollegor