Forskargruppen har i olika projekt undersökt hur arbetsmiljö och hälsa påverkas av villkor i arbetet, där organisering och ledarskap är centrala aspekter.

Kvinna på kontor pratar i telefon och lyfter ner en bok från bokhyllan.Foto: Emma Busk Winquist 

Forskargruppen har genomfört studien Ledarskap och organisering för hälsa och produktion (LOHP), en prospektiv kohortstudie som syftar till att följa organisatoriska förhållanden, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och produktion inom 12 större organisationer, samt att ge stöd i utvecklingsarbete för en hälsofrämjande organisation och arbetsplats. Studien omfattar mer än 5000 anställda som vid två tillfällen besvarat en enkät. Resultaten har återkopplats till respektive organisation. I ett projekt studeras akutläkares arbetsmiljö och organisering av arbetet vid 15 olika akutmottagningar i landet. Utvecklingsarbetet sker med hjälp av interaktiv forskningsmetodik.

I ett annat projekt studeras kopplingen mellan förhållanden i arbetet och hur arbetsplatsen främjar förutsättningar för återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare, som därmed ger kunskap om bryggan mellan socialförsäkringssystemet och arbetsmiljön.

Forskargruppen har också tagit fram kunskapssammanställningar på uppdrag från Arbetsmiljöverket, dels om effekter av lean produktion, och dels kring effekter av och förutsättningar för utveckling och tillämpning regler och tillsynsverksamhet inom arbetsmiljöområdet. 

Forskare i projektet