Fotografi av Maria Gustavsson

Maria Gustavsson

Professor

Hur ser en arbetsplats ut där det finns goda möjligheter till lärande och utveckling? Hur kan man organisera för lärande i arbetet, och ytterst - ett innovativt lärande för utveckling av medarbetare och verksamheter? Det står i fokus i min forskning.

Arbetsplatslärande - med fokus på ett innovativt lärande i arbetet

Min forskning har på olika sätt handlat om pedagogik i arbetslivet, särskilt lärande i arbete eller arbetsplatslärande i olika verksamheter. Ett särskilt intresse hyser jag för lärande i industriellt arbete, ett intresse som uppstod i och med arbetet med avhandlingen.

Jag har genom åren studerat stora industriföretag såväl som små- och medelstora företag. Fokus har legat på produktionsnära arbetsplatsers långsiktiga utveckling av kompetens och stödjande av innovativt lärande för att effektivisera och utveckla produktionen. Jag har också studerat offentliga verksamheter med fokus på arbetsplatslärande. Vilka förutsättningar skapar expansiva lärmiljöer? Hur kan möjligheter för lärande synliggöras och stödjas i verksamheter? Hur kan man organisera för lärande i arbetet - och ytterst - ett innovativt lärande för utveckling av medarbetare och verksamheter? Detta är frågor som jag har riktat ett särskilt intresse mot.

Förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer

Att analysera olika förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer är ytterligare ett av mina forskningsintressen. I forskningsarbetet används ofta en interaktiv forskningsansats för att över tid följa förändringsprocesser.

Arbetsplatsförlagt lärande/verksamhetsförlagd utbildning i yrkes-/professionsutbildning

Intresset för arbetsplatslärande ligger nära min forskning om arbetsplatsförlagt lärande i gymnasiala yrkesutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i professionsutbildningar. I synnerhet intresserar jag mig för förutsättningar för lärande på praktikplatser och elevers/studenters utveckling av yrkes- eller professionsidentiteter. Inom professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården har intresset också varit att studera professionellt lärande och interprofessionellt lärande mellan studenter från olika professionsutbildningar under deras VFU.

Hälsofrämjande arbetsplats – hur hänger det ihop med arbetsplatslärande?

Jag har också i min forskning intresserat mig för hälsa, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete i förhållande till arbetsplatslärande. Utgångspunkten har varit att bidra till nya intressanta perspektiv för att förstå hur hälsa och lärande i arbete är relaterade till varandra, och förutsättningar i arbetet som kan förbättra medarbetares hälsa. Detta har gjorts genom empiriska studier och genom att integrera teorier om hälsa och arbetsplatslärande.

Nyheter

Mer information

Forskningsledare

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv   

Avdelningen för pedagogik och sociologi

CV

 • Professor 2014 i pedagogik, Linköpings universitet
 • Biträdande professor 2013 i pedagogik, Linköpings universitet
 • Docent 2009
 • Fil. dr. i pedagogik 2000 och lektor 2001
 • Fil. kand. i pedagogik, linjen för personal och arbetslivsfrågor, Linköpings universitet 1992. 

Publikationer

2023

Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, s. 361-382 Vidare till DOI
Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2023) Stakeholders' learning and transformative action when developing a collaboration platform to provide welfare services Studies in Continuing Education Vidare till DOI
Linda Lidman, Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson (2023) Learning and employee-driven innovation in the public sector - the interplay between employee engagement and organisational conditions Journal of Workplace Learning, Vol. 35, s. 86-100 Vidare till DOI
Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Maria Gustavsson (2023) First-line managers experience of their role and gender in elderly care Studies in Continuing Education Vidare till DOI

2022

Maria Gustavsson, Karin Sardadvar (2022) Delade arbetsturer i kommunal äldreomsorg - erfarenheter, utmaningar och möjligheter

Forskning

Avslutade forskningsprojekt

 • 2014-2017 FORTE: Lärlingsutbildning: Förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete.
 • 2012-2016 AFA-Försäkring: Läkare på akutkliniken - organisering, arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna kvar
 • 2009-2015 HELIX, Linköpings universitet: LOHP - Ledarskap och organisation för hälsa och produktion.
 • 2007-2012 VINNOVA-projekt: KNOP – Lärande och kompetensdriven produktintroduktion inom svensk tillverkningsindustri.
 • 2006-2009 HELIX-projekt, Linköpings universitet: Omställningsarbete som rör verkstadsanställda på SAAB.
 • 2007-2008 HELIX-projekt, Linköpings universitet: Ledarskap på Toyota BT.
 • 2004-2007 VINNOVA-projekt: Drivkrafter för ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörjning.
 • 2002-2006 VINNOVA-projekt: Den goda interventionen – utveckling inriktad på hälsa, lärande och produktionsutveckling
 • 2002-2003 NUTEK-projekt: Kvinnors företagande – en avspegling av samhället. Ett projekt kring kriterier och metoder.
 • 2001-2003 VINNOVA-projekt: Utvecklingsprocesser i magra organisationer – förutsättningar och konsekvenser i en flerperspektivansats.
 • 2001-2002 Innovativt lärande och verksamhetsutveckling i kommunal verksamhet. Utgångspunkter för ett FoU-projekt i Mjölby Kommun

Organisation