Arbetsplatslärande - med fokus på innovativt lärande i arbetet

Min forskning har på olika sätt handlat om pedagogik i arbetslivet, särskilt lärande i arbete eller arbetsplatslärande i olika verksamheter. Ett särskilt intresse hyser jag för lärande i industriellt arbete, ett intresse som uppstod i och med arbetet med avhandlingen.

Jag har genom åren studerat stora industriföretag såväl som små- och medelstora företag. Fokus har legat på produktionsnära arbetsplatsers långsiktiga utveckling av kompetens och stödjande av innovativt lärande för att effektivisera och utveckla produktionen. Jag har också studerat offentliga verksamheter med fokus på arbetsplatslärande. Vilka förutsättningar skapar expansiva lärmiljöer? Hur kan möjligheter för lärande synliggöras och stödjas i verksamheter? Hur kan man organisera för lärande i arbetet - och ytterst - ett innovativt lärande för utveckling av medarbetare och verksamheter? Detta är frågor som jag har riktat ett särskilt intresse mot. 

Förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer

Att analysera olika förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer är ytterligare ett av mina forskningsintressen. I forskningsarbetet används ofta en interaktiv forskningsansats för att över tid följa förändringsprocesserna.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingskap 

Intresset för arbetsplatslärande ligger nära min forskning om arbetsplatsförlagt lärande i gymnasiala lärlingsutbildningar. I synnerhet intresserar jag mig för elevers förutsättningar för lärande på lärlings- och praktikplatser och deras utveckling av yrkesidentiteter, samt hur goda lärmiljöer kan skapa inom gymnasial yrkesutbildning.

Hälsofrämjande arbetsplats – hur hänger det ihop med arbetsplatslärande?

På senare år har jag i min forskning även inkluderat hälsa, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete i förhållande till arbetsplatslärande. Jag har i ett flertal forskningsprojekt i samarbete med forskarkollegor från Hälsouniversitet och HELIX Vinn Excellence Centre vid Linköpings universitet studerat hälsa och lärande i arbete. Utgångspunkten har varit att bidra till nya intressanta perspektiv för att förstå förutsättningar i arbetet som kan förbättra medarbetares hälsa. Detta har gjorts genom omfattande empiriska studier och genom att integrera teorier om hälsa och arbetsplatslärande.

Forskning

Forskningsledare

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv   

Avdelningen för pedagogik och sociologi

CV

 • Professor 2014 i pedagogik, Linköpings universitet
 • Biträdande professor 2013 i pedagogik, Linköpings universitet
 • Docent 2009
 • Fil. dr. i pedagogik 2000 och lektor 2001
 • Fil. kand. i pedagogik, linjen för personal och arbetslivsfrågor, Linköpings universitet 1992. 

Avslutade projekt 

 • 2007-2012 VINNOVA-projekt: KNOP – Lärande och kompetensdriven produktintroduktion inom svensk tillverkningsindustri.
 • 2006-2009 HELIX-projekt, Linköpings universitet: Omställningsarbete som rör verkstadsanställda på SAAB.
 • 2007-2008 HELIX-projekt, Linköpings universitet: Ledarskap på Toyota BT.
 • 2004-2007 VINNOVA-projekt: Drivkrafter för ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörjning.
 • 2002-2006 VINNOVA-projekt: Den goda interventionen – utveckling inriktad på hälsa, lärande och produktionsutveckling
 • 2002-2003 NUTEK-projekt: Kvinnors företagande – en avspegling av samhället. Ett projekt kring kriterier och metoder.
 • 2001-2003 VINNOVA-projekt: Utvecklingsprocesser i magra organisationer – förutsättningar och konsekvenser i en flerperspektivansats.
 • 2001-2002 Innovativt lärande och verksamhetsutveckling i kommunal verksamhet. Utgångspunkter för ett FoU-projekt i Mjölby Kommun

Publikationer

2017

Agneta Halvarsson Lundkvist, Gustavsson Maria

Conditions for Employee Learning and Innovation: Interweaving Competence Development Activities Provided by a Workplace Development Programme with Everyday Work Activities in SMEs

Ingår i Vocations and Learning

Artikel i tidskrift

Maria Gustavsson, Kristina Säfsten

The Learning Potential of Boundary Crossing in the Context of Product Introduction

Ingår i Vocations and Learning

Artikel i tidskrift

2016

Maria Gustavsson, Eva Bejerot, Kerstin Ekberg

Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar

Rapport

Agneta Halvarsson Lundkvist, Henrik Kock, Maria Gustavsson

Enabling learning environments in national competence development programmes

Ingår i 2016 Triennial Conference European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Imaging Diverse Futures for Adult Education: Questions of Power and Resources of Creativity

Konferensbidrag

Maria Gustavsson, Camilla Thunborg

Pedagogik i arbetslivet – forskningsområdets utveckling under 2005-2015

Ingår i Pedagogisk forskning i Sverige

Artikel i tidskrift

Undervisning

Medarbetare