Arbete och välfärdssystem

Min forskning handlar främst om människors förhållande till arbete och arbetsliv, och hur välfärdssystemet fungerar vid sjukdom och arbetslöshet. Forskningen handlar bland annat om sjukförsäkringen och dess utveckling, med särskilt intresse för hur arbetsförmåga bedöms och vilka konsekvenser det får. Andra forskningsområden berör samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2020

Böcker

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2017 Bitr. professor i Rehabiliteringsmedicin, med inriktning mot arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2020 Bitr. professor i Sociologi

Undervisning

 • Ansvarar för och undervisar på kurser kring sociologi, arbete, hälsa, rehabilitering och jämlikhet
 • Handleder doktorander som forskar kring sjukförsäkringen och arbetsmarknadsfrågor

Övriga uppdrag

 • Medlem i Editorial Board, Journal of Occupational Rehabilitation
 • Forskningsledare inom HELIX Competence Centre
 • Styrelseledamot i FALF
   
 •  

  Medarbetare
  Visa/dölj innehåll

  Forskningsområde
  Visa/dölj innehåll

  Organisation
  Visa/dölj innehåll