Socialförsäkring, välfärd och rehabilitering

Min forskning handlar främst om samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering. Fokus ligger på kvalitet, rättvisa, etik och delaktighet. I projekt har jag bland annat studerat företagshälsovårdens metoder inom rehabilitering samt implementering och lärande inom hälso- och sjukvården och socialförsäkringsområdet.

Forskargrupp

Aktuellt

Publikationer

Senaste publikationer

2018

Anna-Carin Fagerlind Ståhl, Christian Ståhl, Peter Smith

Longitudinal association between psychological demands and burnout for employees experiencing a high versus a low degree of job resources

Ingår i BMC Public Health

Artikel i tidskrift

Christian Ståhl, Katia Costa-Black, Patrick Loisel

Applying theories to better understand socio-political challenges in implementing evidence-based work disability prevention strategies

Ingår i Disability and Rehabilitation

Artikel i tidskrift

Christian Ståhl, Maria Gustavsson

Introducing motivational interviewing in a sickness insurance context: Translation and implementation challenges

Ingår i Journal of occupational rehabilitation

Artikel i tidskrift

Avhandling

In Cooperation We Trust: Interorganizational Cooperation in Return-to-Work and Labour Market Reintegration

Författare: Christian Ståhl

Publ 2010
Typ Doktorsavhandling, sammanläggning
Till publikationen

Böcker

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Om mig

CV

 • 2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Undervisning

 • Ansvarar för och undervisar på kurser kring arbete, hälsa, rehabilitering och jämlik välfärd
 • Handleder doktorander som forskar kring sjukförsäkringen och arbetsmarknadsfrågor
 • Ansvarar för och undervisar på internationell doktorandkurs om Work Disability Prevention, via NIVA

Övriga uppdrag

 • Medlem i Editorial Board, Journal of Occupational Rehabilitation
 • Forskningsledare för forskargruppen Rehabilitering och arbetsliv
 • Forskningsledare inom HELIX Competence Centre
   
 •  

  Medarbetare

  Forskningsområde

  Organisation