chrst85

Christian Ståhl

Biträdande professor

Jag forskar och undervisar framförallt om socialförsäkringssystem, sjukskrivning och återgång i arbete och har ett brett intresse för välfärdsfrågor. Mitt forskningsfokus ligger på organisatoriska aspekter och på policyutveckling.

Socialförsäkring, välfärd och rehabilitering

Min forskning handlar främst om samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering. Fokus ligger på kvalitet, rättvisa, etik och delaktighet. I projekt har jag bland annat studerat företagshälsovårdens metoder inom rehabilitering samt implementering och lärande inom hälso- och sjukvården och socialförsäkringsområdet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2020

2019

Böcker

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Undervisning

 • Ansvarar för och undervisar på kurser kring arbete, hälsa, rehabilitering och jämlik välfärd
 • Handleder doktorander som forskar kring sjukförsäkringen och arbetsmarknadsfrågor
 • Ansvarar för och undervisar på internationell doktorandkurs om Work Disability Prevention, via NIVA

Övriga uppdrag

 • Medlem i Editorial Board, Journal of Occupational Rehabilitation
 • Forskningsledare för forskargruppen Rehabilitering och arbetsliv
 • Forskningsledare inom HELIX Competence Centre
   
 •  

  Medarbetare
  Visa/dölj innehåll

  Forskningsområde
  Visa/dölj innehåll

  Organisation
  Visa/dölj innehåll