Fotografi av Christian Ståhl

Christian Ståhl

Professor

Jag är sociolog och forskar och undervisar framförallt om arbete, arbetsliv och välfärdssystem. Mitt forskningsfokus ligger på arbete och välfärd ur organisatoriskt och politiskt perspektiv.

Arbete och välfärdssystem

Min forskning handlar främst om människors förhållande till arbete och arbetsliv, och hur välfärdssystemet fungerar vid sjukdom och arbetslöshet. Forskningen handlar bland annat om sjukförsäkringen och dess utveckling, med särskilt intresse för hur arbetsförmåga bedöms och vilka konsekvenser det får. Andra forskningsområden berör samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering.

Forskningsnätverk

  • Work Disability Prevention Community

Aktuellt

Publikationer

Senaste publikationer

2024

Marcus Persson, Christian Ståhl (2024) Sociologiska samtal behövs! Sociologisk forskning, Vol. 61, s. 3-5 Vidare till DOI
Christian Ståhl (2024) Institutionalizing suspicion: Tracing the decline of the Swedish sickness insurance system in the 2000's International Journal of Sociology Vidare till DOI
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Mattias Hellgren (2024) Occupational health and safety management: managers' organizational conditions and effect on employee well-being International Journal of Workplace Health Management Vidare till DOI

Avhandling

Böcker

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Forskningsprojekt

Om mig

CV

  • 2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • 2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • 2017 Bitr. professor i Rehabiliteringsmedicin, med inriktning mot arbetslivsinriktad rehabilitering
  • 2020 Bitr. professor i Sociologi
  • 2021 Professor i Sociologi

Undervisning

  • Ansvarar för och undervisar på kurser kring sociologi, arbete, hälsa, rehabilitering och jämlikhet
  • Handleder doktorander som forskar kring sjukförsäkringen och arbetsmarknadsfrågor

Övriga uppdrag

 

Forskningsområden

Organisation