Forskningsinriktning

I min forskning är jag intresserad av frågor som rör arbetsmiljö och organisering i arbetslivet, med särskilt fokus på psykosociala aspekter, hälsa och välbefinnande, liksom utveckling och lärande. Jag är också intresserad av relationen mellan chefers förutsättningar att bedriva ledarskap och medarbetarnas möjligheter till välbefinnande och utveckling. En bärande tråd genom min forskning handlar således om förutsättningar för och effekter av ledarskap.

Undervisningsinriktning

Jag har undervisat och varit kursansvarig vid Linköpings universitet sedan 2010, framförallt på HR-programmet, Masterprogrammet i HRM/HRD, fristående kurser i pedagogik samt psykologprogrammet.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll