Fotografi av Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Universitetslektor

Forskningsinriktning

I min forskning är jag intresserad av frågor som rör arbetsmiljö och organisering i arbetslivet, med särskilt fokus på psykosociala aspekter, hälsa och välbefinnande, liksom utveckling och lärande. Jag är också intresserad av relationen mellan chefers förutsättningar att bedriva ledarskap och medarbetarnas möjligheter till välbefinnande och utveckling. En bärande tråd genom min forskning handlar således om förutsättningar för och effekter av ledarskap.

Undervisningsinriktning

Jag har undervisat och varit kursansvarig vid Linköpings universitet sedan 2010, framförallt på HR-programmet, Masterprogrammet i HRM/HRD, fristående kurser i pedagogik samt psykologprogrammet.

Publikationer

2024

Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2024) Change competence: An integrative literature review Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, s. 1-16 Vidare till DOI
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Mattias Hellgren (2024) Occupational health and safety management: managers' organizational conditions and effect on employee well-being International Journal of Workplace Health Management Vidare till DOI
Andreas Wallo, Daniel Lundqvist, Alan Coetzer (2024) Learning-Oriented Leadership in Organizations: An Integrative Review of Qualitative Studies Human Resource Development Review Vidare till DOI

2023

Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2023) Managers' development environments: an integrative literature review Journal of Workplace Learning, Vol. 35, s. 117-133 Vidare till DOI
Elena Ahmadi, Daniel Lundqvist, Gunnar Bergström, Gloria Macassa (2023) Managers' and employees' experiences of how managers' wellbeing impacts their leadership behaviours in Swedish small businesses Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 75, s. 97-112 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Organisation

Nyheter