office

Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm och Christian Ståhl, alla tre HELIX-forskare, genomför ett projekt om hur arbetsmiljöarbete ser ut i organisationer.

Centralt för studien är hur arbetsmiljöarbetet ser ut, vilka förutsättningar som finns för att arbeta med frågor om arbetsmiljö, liksom hur arbetsmiljö och hälsa upplevs av de anställda. Målet med projektet är att ge ökad förståelse för hur regler tillämpas och dess konsekvenser, och på så sätt ge ett helhetsperspektiv på̊ arbetsmiljön – från regelverk till konsekvenser för medarbetares hälsa och välbefinnande.

Med tanke på det läge som råder i och med Coronapandemin samt de förändringar som sker i Arbetsmiljöverkets regelverk har frågor om arbetsmiljö och effektiviteten av det arbetsmiljöarbete som bedrivs blivit ytterst aktuellt.

I projektet följet forskarna arbetsplatser tillsammans med chefer och medarbetare och samlar in information genom intervjuer och två̊ omgångar enkäter. För närvarande är det ett 11 organisationer som valt att delta inom olika sektorer och branscher.


Kontakt