Presentation

Mitt forskningsintresse rör frågor om arbete, arbetsmiljö och hälsa. Ett särskilt fokus ligger på psykosociala och organisatoriska aspekter samt hälsa och välbefinnande. Jag är också intresserad av förändring samt utveckling och lärande. En röd tråd genom min forskning är därmed organisatoriska och psykosociala förutsättningar för anställdas hälsa och lärande.

Undervisning

Jag har undervisat och vid Linköpings universitet sedan 2010, framförallt på HR-programmet, HR Master, fristående kurser i pedagogik samt psykologprogrammet. Under 2016 arbetade jag på Mälardalens Högskola som lektor i folkhälsovetenskap men är sedan 2017 lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Publikationer

2022

2021

Forskningsprojekt

Organisation