Fotografi av Cathrine Reineholm

Cathrine Reineholm

Universitetslektor, Docent

Presentation

Mitt forskningsintresse rör frågor om arbete, arbetsmiljö och hälsa. Ett särskilt fokus ligger på psykosociala och organisatoriska aspekter samt hälsa och välbefinnande. Jag är också intresserad av förändring samt utveckling och lärande. En röd tråd genom min forskning är därmed organisatoriska och psykosociala förutsättningar för anställdas hälsa och lärande.

Undervisning

Jag har undervisat och vid Linköpings universitet sedan 2010, framförallt på HR-programmet, HR Master, fristående kurser i pedagogik samt psykologprogrammet. Under 2016 arbetade jag på Mälardalens Högskola som lektor i folkhälsovetenskap men är sedan 2017 lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Publikationer

2024

Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2024) Change competence: An integrative literature review Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, s. 1-16 Vidare till DOI
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Mattias Hellgren (2024) Occupational health and safety management: managers' organizational conditions and effect on employee well-being International Journal of Workplace Health Management Vidare till DOI

2023

Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2023) Managers' development environments: an integrative literature review Journal of Workplace Learning, Vol. 35, s. 117-133 Vidare till DOI
Daniel Lundqvist, Andreas Wallo, Cathrine Reineholm (2023) Leadership and well-being of employees in the Nordic countries: A literature review Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 74, s. 1331-1352 Vidare till DOI
Lisa Ferm, Andreas Wallo, Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist (2023) Defender, Disturber or Driver? The ideal-typical professional identities of HR practitioners Personnel review Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Organisation