Barnkultur och kulturarv

Barnkulturforskningen är bred och har många olika inriktningar. Den är speciellt stark i de Nordiska länderna. Den barnkulturforskning som jag bedriver kan beskrivas som en kombination av samhällsvetenskap och humaniora. Jag ställer frågor om vad och vem som "gör" något till barnkultur?

Samtidigt studerar jag vad barn själva gör på kulturinstitutioner som exempelvis barnmuseum och nöjesparker och vad de ”gör” med den visuella kulturella materialitet de omges av oavsett om den vänder sig till barn eller vuxna. Mitt intresse är således på barnkulturens sociala estetik (social aesthetics) och kulturella ordningar med ett speciellt fokus på barns visuella vardagsliv.

Inom ramen för min forskning ingår all den kultur som barn själva skapar (levd vardag), bilder, objekt och de föreställningar om barn och barndom som barnkultur genererar och förhandlar. Teoretiskt laborerar jag med begreppen barnkultur, barns kultur, ”den rör(l)iga barnkulturen” och ”child culture multiple”.

Kultur för och av barn
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll