Barnkulturforskningen i Sverige är bred och har många olika inriktningar. Den barnkulturforskning som jag bedriver sker i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora. Jag ställer frågor om vad och vem som "gör" något till barnkultur?

Barnkulturforskningen i Sverige är bred och har många olika inriktningar. Den barnkulturforskning som jag bedriver sker i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora. Jag ställer frågor om vad och vem som "gör" något till barnkultur?
Jag har studerat och studerar barnkulturinstitutioner som barnmuseum, nöjesparker och arkiv i kombination med barns egna kulturskapande. Fokus är framförallt på barns visuella kulturer i kombination med konsumtion och levd kultur. Jag har ett stort intresse för barns fria tid och den materialitet som är med och formar barns liv och våra föreställningar om barn. Teoretiskt laborerar jag med begrepp som barnkultur, barns kultur, ”den rör(l)iga barnkulturen”, ”child culture multiple” och barns kulturarv.
 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman, Tobias Samuelsson, Anne-Li Lindgren, David Cardell (2016)

Childhood , Vol.23 , s.255-271 Vidare till DOI

Tidigare studier

Organisation