Förmågan att vara proaktiv börjar bli en framgångsfaktor i många branscher. Skapandet av marknadsstrategier som inte bara svarar mot en existerande situation utan även proaktivt formar framtida händelser kan ge företag möjligheter till långsiktiga konkurrensfördelar och bidrar till det enskilda företagets framgång.

Syftet med forskningsområdet är att skapa förståelse för hur företag kan designa och implementera proaktiva marknadsstrategier och utreda hur de kan forma marknader.

Denna sida är under uppbyggnad. Du kan läsa mer om forskningen på dess engelska sidor: Proactive market strategies and digitalisation

Forskningsprojekt

  • Digital customer journeys and value creation, Research project, 2020-2025, Erik Johnssons stiftelse
  • Proaktivt marknadsskapande, forskningsprojekt 2019-2021, Riksbankens Jubileumsfond
  • Hidden champions in Swedish Industry, forskningsprojekt 2018-2020, Vinnova
  • Proaktiva marknadsstrategier, Doktorsprojekt 2016-2020
  • Proaktivitet och värdeskapande i mogna industrier, forskningsprojekt 2014-2017, Vinnova

Relaterad forskning

Om avdelningen och institutionen