Vår forskning har som syfte att förstå distributionskedjans transparens och hållbarhet, hur den påverkar aktieägare, företag och affärsmodeller samt hur värdekedjor kan designas och förvaltas för att anses hållbara.

För att kunna förstå utvecklingen av hållbarhet i distributionskedjor är det viktigt att också förstå på vilket sätt företag arbetar med hållbarhet längs med distributionskedjan samt hur de presenterar sitt arbete och hur transparenta de är. 

Denna sida är under uppbyggnad. Du kan läsa mer om forskningsområdet på dess engelska sidor: Supply chain sustainability and global value chains

Relaterad forskning

Om avdelningen och institutionen