Inom CARER har vi forskat om, uppmuntrat och satt begrepp på hur man kan använda sig av andra kommunala resurser och civilpersoner för den första insatsen i glesbygd där färdavstånden är långa.

Flera räddningstjänster har börjat arbeta med civila insatspersoner (CIP) som larmas till vissa typer av händelser och kan göra en första insats. Det finns frågor kvar att lösa men utvärderingar visar att verksamheten är framgångsrik och genererar sekundärvinster i form av ökad gemenskap och delaktighet i frågor kring trygghet.

CARER driver ett kunskapsnätverk och kluster för utveckling av CIP-verksamhet i olika typer av miljöer. Ett begränsat antal räddningstjänster som har påbörjat eller ska påbörja utvecklingsverksamheter får inom nätverket möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar av frågor som CIP-utbildning och utvärdering. CARER och samverkan med deltagande räddningstjänster kan bidra till exempel med hjälp med projektplanering och dokumentation, CIP-utbildningsmoduler, utredning av gemensamma frågor, så som försäkring av CIP, och analys och utvärderingshandledning av CIP-projekt.

Ett tiotal räddningstjänster runt om i Sverige medverkar i nätverket där Södertörns brandförsvarsförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Räddningstjänsten Medelpad, Räddningstjänsten Väst och Räddningstjänsten Falköping är fasta deltagare.


Mer om CIP