Clinicums leds av en styrgrupp där Medicinska fakultetens prodekan för utbildning är ordförande.

I styrgruppen representeras olika perspektiv på professionsinriktning och har även ledamöter från regionen och studentkåren. Styrgruppen viktig för budgetförankring och prioriteringar och tillsätter även projektgrupper för utveckling av särskilda områden.

Styrgruppen

Clinicum