Modern teknik utvecklar undervisningen

Jag jobbar med utveckling av undervisning. Mer specifikt undersöker jag hur undervisningen kan förbättras med hjälp av modern teknik.

Jag jobbar med många former av undervisning (seminarier, laborationer, basgruppshandledning, föreläsningar, kursansvar med examinatorsuppdrag) men är framförallt intresserad av hur vi kan utveckla vår undervisning med hjälp av modern teknik.

Flipped Classroom

Jag jobbar bl.a. med att utveckla min egen undervisning enligt flipped classroom-modellen. Kortfattat innebär detta att jag spelar in filmer som jag sedan gör tillgängliga för studenterna via nätet. Studenterna tittar på filmerna och får sedan möjlighet att på olika sätt diskutera innehållet med varandra och med mig vid schemalagda face-to-face seminarier. Innehållet i min undervisning är framförallt fokuserat på cellbiologi och farmakologi. 

IKT-pedagog

Förutom att utveckla min egen undervisning jobbar jag även som IKT-pedagog på Didacticum vid Linköpings universitet. Didacticums uppgift är att bidra till den pedagogiska utvecklingen vid Linköpings universitet och min roll som IKT-pedagog är att (tillsammans med andra IKT-pedagoger) fokusera på användningen av teknik inom undervisning. Som IKT-pedagog försöker jag exempelvis hjälpa andra lärare att designa lärmoment som utnyttjar teknik på ett pedagogiskt sätt. 
 

Publikationer

2021

2014

2013

Om mig

CV

  • Master i Medicinsk Biologi, Linköpings universitet 2003
  • Med Dr i Farmakologi, Linköpings universitet 2008

Uppdrag

  • IKT-pedagog, Didacticum

Undervisning

  • Kursansvarig för Medical Cell Biology (6hp) inom programmet Experimental and Industrial Biomedicine
  • Kursansvarig för fristående kurs Allmän Farmakologi (7,5hp)

Pedagogiskt uppdrag

Organisation