I avtalet som LiU och Ericsson undertecknade i februari 2016 står att parternas avsikt är att stärka och utveckla sina gemensamma intressen och lägga grunden för en långsiktig och strategisk samverkan om kompetensförsörjning, forskning och olika aktiviteter.

Syftet med LiU:s och Ericssons samverkansavtal är att stimulera bägge parternas kompetens och ställning som attraktiva aktörer för forskning, utveckling och innovation.

- Ett nära samarbete har funnits och fungerat under lång tid och det är fortsatt stor representation från Ericsson i styrgrupper och nämnder på olika nivåer inom LiU. Det är viktigt ur många synvinklar, inte minst för att få input kring vad som är relevant att satsa på inom utbildning och forskning. Och – LiU-alumner har sedan länge varit välrepresenterade i Ericssons ledning. 

Denna kommentar gjorde Ulf Nilsson, tidigare dekan vid Tekniska fakulteten, LiU, vid det årliga uppföljningsmötet kring det strategiska samverkansavtalet mellan LiU:s och Ericssons ledningar. 

- Den nära kopplingen till LiU var en av de viktigaste anledningarna till att Ericsson satsade på att starta en site i Linköping för att utveckla GSM-systemet. 

Det berättade Marie Westrin i sin exposé över relationen LiU-Ericsson, inte minst för att introducera rektor Jan-Ingvar Jönsson som ledde detta sitt första ledningsmöte med en av LiU:s åtta strategiska samverkanspartner. 

LiU-alumnen Marie Westrin, som via sitt examensarbete först fick sommarjobb och sedan anställning på Ericsson har sedan 1980-talet gjort en imponerande karriär på olika chefspositioner. I dag har hon titeln Head of Develop Practice, GF Technology, är ledamot i fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten och har på olika sätt ett stort engagemang för student- och utbildningsfrågor. 

Ericsson ligger i täten med många aktiviteter där studenterna har en betydande roll, även utomlands.
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU

Rektor Jan-Ingvar Jönsson:
- Jag kan konstatera att flera av våra strategiska samverkanspartner gör otroligt ambitiösa insatser i relationerna med våra studenter. Ericsson ligger i täten med många aktiviteter där studenterna har en betydande roll, även utomlands. 

Forskning framåt

I den uppdatering de bägge parterna ger varandra vid de årliga ledningsmötena rapporterade Magnus Frodigh, Head of Ericsson Research, bland annat:

- För vår del har det handlat mycket om den globala utrullningen av 5G-näten. Det kommer framöver att innebära mer och mer avancerade upplevelser och tjänster till allmänheten, samt nya sätt att göra affärer och för nya affärsstrukturer – som cirkulär ekonomi. När det gäller forskning lyfter vi blicken mot de kommande tio åren. Det handlar mycket om Internet of Senses, en digitaliserad och programmerbar värld, där det finns många saker att samverka med LiU kring.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson:
- Även LiU är inne i ett strategiarbete och jag vill samla Ericsson och våra övriga samverkanspartner för att diskutera det förslag till ”Ny strategisk plan för LiU 2022-2030” som kommer att färdigställas under hösten 2021. Jag är mycket för att ett ”bottom-up-perspektiv” ska råda, men ibland måste man sätta ner foten vad man ska satsa på för att bidra till samhällsutvecklingen. Viktiga områden är till exempel hållbarhet samt det digitala samhället och hur digitalisering kommer att påverka alla människor i framtiden. 

Under våren 2021 har forskare och ledning från LiU och Ericsson genomfört en gemensam workshop för att diskutera ”5G and Beyond” – forskningssatsningar inom framtidens IT och mobil kommunikation. Preliminärt har en dryg handfull möjliga samarbetsområden identifierats, och dialogen fortsätter. 

- I det här sammanhanget är det strategiska forskningsområdet ELLIIT (Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology), som har inrättats av regeringen, mycket relevant. Det är en strategiskt viktig jättesatsning att samverka ytterligare kring, menade Jan-Ingvar Jönsson. Projektet är på väg att växla upp både när det gäller nya projektpengar och rekrytering och jag ser mycket positivt på en dialog med Ericsson om fördjupat samarbete. 

Under ledningsmötet diskuterades också planerna på samverkan kring beräkningsinfrastruktur. Rent konkret handlar det om BerzeLiUs – Sveriges snabbaste superdator för maskininlärning och artificiell intelligens som byggts vid Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid LiU. Ett bygge som möjliggjorts genom en donation på 300 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

- I ett framtida utvecklingsarbete där man vill testa och verifiera AI-baserade lösningar så kommer denna typ av datorkraft att vara väldigt viktig för Ericsson, konstaterade Magnus Frodigh. 

Kontakt

Nyheter

En del av superdatorn som lyser rött.

LiU i centrum för nytt digitaliseringslabb

Med visionen att bli det ledande centret i Sverige för lärande inom digitalisering satsar nu Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering, där Linköpings universitet ingår, på att bygga upp ett Expert Learning lab.

Kvinna och man med headset och gröna militärkläder framför dator. Fler skärmar i bakgrunden.

LiU bekämpar cyberbrott med masterprogram

Företag och samhälle utsätts för allt fler cyberbrott i takt med den pågående digitaliseringen. Experter behövs för att skydda samhället. Därför startar Linköpings universitet ett masterprogram i cybersäkerhet hösten 2023.

Deltagarna vid 2022 IEEE SPS - EURASIP Summer School

Framtidens supersnabba 6G-nät i fokus

Knappt har 5G blivit verklighet, då frågan om vad 6G kommer att innebära ställs. Det var utgångspunkten då 2022 IEEE SPS - EURASIP Summer School arrangerades vid Linköping universitet.

LiU:s strategiska partner