Mjukvaruutveckling i fokus för samverkan mellan LiU och Ericsson

En fortsatt dialog om satsning inom it och mobil kommunikation kopplad till tillverkning, logistik och ”smart cities” är en punkt i den handlingsplan som är en följd av att LiU och Ericsson sedan 2016 är strategiska partner.

Samverkansavtalet mellan de båda parterna signerades av LiU:s rektor Helen Dannetun och Sara Mazur, då forskningschef vid Ericsson. Avtalet ska ses som en naturlig följd av den långa relation och de många samarbeten och gemensamma intressen som finns mellan de båda organisationerna.

Sara Mazur, till höger, var chef för Ericsson Research och den som undertecknade samverkansavtalet tillsammans med LiU:s rektor Helen Dannetun.

- LiU är ett av världens bästa universitet när det gäller telekommunikation, det bekräftas bland annat i Shanghairankningen som har gott renommé, menar Marie Westrin, VP, Head of Production Quality på Ericsson och som även sitter i fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten vid LiU.

Ulf Nilsson som är dekan vid Tekniska fakulteten är nöjd över den aktuella studenttillströmningen.

- Vi ser en ökning när det gäller förstahandssökande till våra civilingenjörsutbildningar. Dippen som befarades på grund av ett rekordlågt antal 20-åringar 2018 har uteblivit. Vi ser även att det är ett ökat intresse för data- och mjukvaruteknik, vilket är bra för Ericssons framtida kompetensbehov.

Ulf Nilsson konstaterar även en ökning av antalet kvinnliga studenter på datateknik, något som sannolikt har med hela samhällsdiskussionen kring digitalisering att göra. 

Samverkan som är kopplad till utbildningsfrågor och kompetensförsörjning fungerar sedan länge mycket bra mellan LiU och Ericsson, också när det gäller studentkårer och sektioner. Samverkan kopplad till uppdragsutbildning kommer att vidareutvecklas.

- Allt detta är glädjande att höra. Med tanke på vårt nuvarande 5G-fokus och vår position i frontlinjen kommer vi att ha fortsatt behov av kontakter med de bästa bland såväl studenter som forskare, menar Anders Caspár, Director External Relations på Ericsson, som i LiU hittar den ömsesidighet och det långvariga engagemang som är utgångspunkten för de universitetssamarbeten Ericsson har nationellt och internationellt.

Kristian Sandahl är professor i programvaruteknik vid LiU. Han berättar:

- Samverkan inom mjukvaruutveckling står just nu i fokus och vi arrangerar möten mellan Ericssons specialister och våra forskare i syfte att formulera examensarbeten med relevans för bägge parter.

En annan punkt på den aktuella handlingsplanen är att utveckla gemensamma principer och processer för hantering av avtal för forskningssamverkan.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll