21 juni 2022

Samhället blir alltmer digitalt. Hur påverkar det människors uppfattningar och idéer om makt och suveränitet, gemenskap och medborgerligt inflytande? Det ska forskare studera i ett nytt projekt som får 4,3 miljoner kronor från flera finansiärer.

Händer i rad som alla håller i telefoner.
Robin Worrall on Unsplash

Digitaliseringen har ökat takten i samband med coronapandemin. I EU:s och Storbritanniens åtgärdspaket efter pandemin finns stora planer på ytterligare omfattande expansion av den digitala infrastrukturen med målet att bygga ett digitalt stabilt Europa.

I den här utvecklingen är humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv avgörande. I ett nytt projekt ska Stefan Jonsson, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso), med kollegor studera hur det här nya sociala och tekniska sammanhanget slår igenom i människors uppfattningar om vilka de är, vilka som delar deras gemenskap och vilka som styr samhället och världen. Hur påverkas till exempel våra föreställningar om offentligheten och gränsdragningarna mellan EU och omvärlden? Hur påverkas det medborgerliga inflytandet och vilka nya samhällsformande krafter, aktörer och gemenskaper som skapas?

– Projektet handlar om förhållandet mellan teknik, kultur och medvetande. Vi vet idag att folks föreställningar om nation och samhälle formats på djupet av tekniska förändringar, som tryckpressen, järnvägen och radion. Vi undersöker vilka nya idéer om samhället som alstras i den så kallade digitala revolutionen, säger Stefan Jonsson.

Forskarna ska bland annat studera aktörer som finansierar, konceptualiserar och implementerar den digitala omvandlingen, med fokus på 5G och 6G.

Studien är en del av ett större internationellt projekt med forskare från olika universitet som tilldelats 16 miljoner kronor av Chanse Consortium, Forte och EU. Den svenska delen av projektet, placerat vid Linköpings universitet, finansieras med 4,3 miljoner kronor. Det ska genomföras i samarbete med Ericsson.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.