En summering av studietiden men också ett avstamp till yrkeslivet.

När en tittar vad alumner från Malmstens ägnar sig åt några år efter studierna är det inte sällan tydliga spår av just examensarbetet syns.

Kontakt

Examensarbeten

Malmstens Linköpings universitet