Examensarbete Carl Malmsten Furniture Studies

En summering av studietiden men också ett avstamp till yrkeslivet.

När en tittar vad alumner från Carl Malmsten Furniture studies ägnar sig åt några år efter studierna är det inte sällan tydliga spår av just examensarbetet syns.

Examensarbeten