Utbildnings- och ekonomiadministration

Född 1972 i Uppsala.

Min tjänst här på Linköpings universitet har flera delar. Dels ansvarar jag för utbildningsadministrationen i möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering, dels hanterar jag viss ekonomiadministration. Jag har även ansvar för studiebesök här på Malmstens.

CV 

1988-1991 Samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan, Uppsala
1991-1992 Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet
1992-1995 Konstvetenskap, Uppsala Universitet
1993 Grafisk design, Folkuniversitetet, Uppsala
1994 Etnologi, Uppsala Universitet
1995-1996 Anställning Freja Freelance
1996 Praktik Upplandsmuseets utställningsavdelning
1997-1998 Anställning Krigsarkivet (vård och tillgängliggörande av samlingarna)
1998 Tidens Tand (kurs i förebyggande konservering), Riksantikvarieämbetet
1998 Guide Skoklosters Slott
1998-1999 Anställning Brandförsäkringsverket (vård och tillgängliggörande av samlingarna)
1999-2000 Anställning Carl Malmstens Skola
2000- Anställning Linköpings universitet

Andra kontakter vid Malmstens

Verksamhet nära mig