Kurser som ges av FontD

Vi välkomnar externa doktorander i mån av plats.

Kurser FontD 1120 Foto: FatCamera

Pågående kurser

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik (Lic-FontD4)

Kommer starta i September 2018.

 

Följande kurser anordnas inom lic-forskarskolan, men finns inte planerade datum än:

  • Grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik
  • Att kommunicera nv, t- och ma didaktisk forskning

 

Online Course on Phenomenography and Variation Theory

Läs mer om kursen här!

Licentiatutbildning vid FontD - obligatoriska kurser
Visa/dölj innehåll

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik (15hp)
Grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik (5hp)
För studieplaner se sidan FontD Dokument.

Dokument
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll