Vi välkomnar externa doktorander i mån av plats.

Kurser FontD 1120 Foto: FatCamera

Obligatoriska kurser som anordnas inom forskarskolan

  • Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik
  • Grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik
  • Att kommunicera naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning (valbar för lic.)

För studieplaner se under Dokument.

Dokument

Kontakt

Relaterat innehåll