Kurser som ges av FontD

Vi välkomnar externa doktorander i mån av plats.

Kurser FontD 1120 Foto: FatCamera

Följande kurser anordnas inom lic-forskarskolan

  • Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik
  • Grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik
  • Att kommunicera nv, t- och ma didaktisk forskning

Licentiatutbildning vid FontD - obligatoriska kurser
Visa/dölj innehåll

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik (15hp)
Grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik (5hp)
För studieplaner se sidan FontD Dokument.

Dokument
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll