Fotografi av Konrad Schönborn

Konrad Schönborn

Professor, Enhetschef

Undersöka skärningspunkten mellan visualisering och lärande

Som doktorand fick Konrad Schönborn möjlighet att utforska skärningspunkten mellan mänskligt lärande och visuell presentation av vetenskaplig kunskap.

Sedan dess är hans engagemang för lärande genom visualisering mycket starkt. Vid Linköpings universitet exponerades han för banbrytande visualiseringsforskning – visuell information som är dynamisk, multimodal och immersiv – som väckte nya tankar om visualiseringens potential för lärande och kommunikation.
 
Tillsammans med kollegor i forskningsgruppen för visuellt lärande och kommunikation på LiU har Konrad Schönborn undersökt hur studenter och allmänhet tolkar och interagerar med visualiseringar av olika slag. De visualiserade områdena är bland annat bio-mikrokosmos, nanovärlden och makroskalans abstrakta egenskaper, samt komplexiteten i viktiga hållbarhetsutmaningar.

Konrad Schönborn hoppas att kunskap om visualisering kan bidra till människors meningsfulla utforskning av vetenskap.

Foto Thor Balkhed

Läs mer om Konrad Schönborns forskning

Publikationer

2024

Jonas Hallström, Per Norström, Konrad J. Schönborn (2024) Experts' Views on the Role of the 'T' and 'E' in Integrated STEM Education and Implications for Out-of-Field Teaching Locating Technology Education in STEM Teaching and Learning: What Does the ‘T’ Mean in STEM?, s. 237-248 Vidare till DOI
Annika Thyberg, Konrad Schönborn, Niklas Gericke (2024) Investigating students' meaning-making of multiple visual representations of epigenetics at different levels of biological organisation International Journal of Science Education, s. 1-27 Vidare till DOI

2023

Hana Pokojná, Farhan Rasheed, Konrad Schönborn (2023) Effect of the Rings: A Visual Story Design Comparing Three Chemical Characters Approaches for Science Illustration and Communication, s. 133-156 Vidare till DOI
Andreas C. Göransson, Konrad Schönborn, Lena Tibell (2023) Towards defining success factors for school visits to digital science centers
Anna Otterborn, Bodil Sundberg, Konrad Schönborn (2023) The Impact of Digital and Analog Approaches on a Multidimensional Preschool Science Education Research in science education, Vol. 54, s. 185-203 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning och karriär

  • Konrad Schönborn är född 1977 i Sydafrika
  • PhD University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 2005
  • Postdoktor Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland 2006–2007
  • Postdoktor LiU 2008
  • Forskarassistent LiU 2009
  • Universitetslektor LiU 2012
  • Docent LiU 2017
  • Professor LiU 2021
  • Organisation