Utbildningen på forskarnivå i biologi syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom ämnet, särskilt med avseende på miljöövervakning, bevarandebiologi, djurvälfärd, evolutionsgenetik och domesticeringsprocesser.

Spirande gråärt

Forskarutbildningsämnet biologi har fyra ämnesområden:

  • Biologi med inriktning mot ekologi
  • Biologi med inriktning mot etologi
  • Biologi med inriktning mot genetik
  • Biologi med inriktning mot zoologi

Inom ekologi studeras våtmarkers organismer, ekologi och funktion, naturvårdsbiologi samt biologisk miljöövervakning. Forskningen inom ämnesområdet är inriktad mot tillämpad ekologi.

Inom etologi studeras djurs beteende och forskningen inom ämnesområdet är inriktad mot tillämpningar av ämnet inom olika former för djurhållning (djurvälfärd inom lantbruket och djurparker, etologi och bevarandebiologi).

Inom genetik studeras geners funktion, reglering och evolution, från molekylärnivå upp till individ- och populationsnivå. Forskningen inom ämnesområdet är inriktad mot domesticeringsprocesser, genetiska system, livshistoriefenotyper och evolutions- och populationsgenetiska frågeställningar.

Inom zoologi studeras djur med ett perspektiv utifrån djuret självt (anatomi och fysiologi), liksom deras interaktioner med miljön och med andra arter. Zoologiforskningen inom ämnesområdet är inriktad på grundläggande studier av fåglars kardiorespiratoriska fysiologi, sinnesfysiologi, samt tillämpade studier av djurvälfärd och bevarandebiologi i djurparker.

Studieplan

Allmän studieplan för Biologi (pdf)

Kontaktpersoner

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet