Forskarutbildning i infrainformatik

Infrainformatik behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, utnyttjande, styrning och analys av infrastruktur och system för transporter av människor och gods samt för telekommunikation.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll