Forskarutbildning i infrainformatik

Infrainformatik behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, utnyttjande, styrning och analys av infrastruktur och system för transporter av människor och gods samt för telekommunikation.

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet