Infrainformatik behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, utnyttjande, styrning och analys av infrastruktur och system för transporter av människor och gods samt för telekommunikation.

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet