Med utgångspunkt i pedagogiska, sociologiska och historiska perspektiv riktas intresset mot olika sammanhang för vuxnas lärande - folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, yrkesutbildning, studiecirklar och folkbildning mer brett.

Allmän studieplan

Kontakt

Disputationer

Forskarskolor

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet