Att skapa goda organisatoriska förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan 

Som prefekt för Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) är jag stolt över den framstående forskning, undervisning och samverkan som vi bedriver. De frågor vi ställer och den kunskap vi skapar och förmedlar har stor betydelse för människors liv.

Som prefekt vill jag skapa goda organisatoriska förutsättningar för IBLs utbildning, forskning och samverkan. Det gör jag genom att arbeta nära med andra funktioner vid IBL så som avdelningschefer, forskningsledare, institutionsstyrelse, lokal samverkansgrupp, studentsamverkansgrupp, verksamhetsstöd etc.

Tillsammans hjälper vi till att möjliggöra forskning med relevans för människor och deras vardagsliv. Att slippa bli mobbad, få en chans att lära sig läsa, kunna delta i samtal, undvika psykisk ohälsa, få en möjlighet att lära genom hela livet och få tillgång till ett hållbart arbetsliv har central betydelse för människor och deras liv. Där är IBLs forskning med och bidrar.

Vi utbildar också stora grupper med studenter. Med hjälp av den kunskap de erövrar hos oss kommer de ut i ett arbetsliv där de ger elever, klienter och organisationer bättre förutsättningar för att lära, lyckas, må bra, utvecklas och bidra till ett välfungerande samhälle. På så vis sprids vår kunskap vidare som ringar på vatten.

Bakgrund

2018- Prefekt IBL
2013-2017 Avdelningschef APS
2012-2017 Forskarutbildningsstudierektor IBL
2012-2017 Proprefekt IBL
2007-2011 Avdelningschef CDD
2001 Fil.dr. tema Barn

Undervisning

Medarbetare

Publikationer

2013

2007

2006

2004

Organisation