Fotografi av Gisela Eckert

Gisela Eckert

Universitetslektor

Gläds av att ha förmånen att få följa studenter under deras utbildningsresa och se dem erövra både inomvetenskaplig kompetens och professionskompetens.

Att sprida kunskap som gör nytta

Min yrkesvardag består i huvudsak av planering och genomförande av undervisning. Tjusningen i detta är, för mig, att få det som vid första anblick kan te sig knepigt att bli begripligt. Det är också inspirerande att fundera kring vilka kompetenser som kommer att behövas i ett framtida yrkesliv och sen klura på hur dessa kompetenser kan utvecklas och examineras på ett relevant sätt.

Runt mig har jag kollegor som forskar om människor och deras liv. Att slippa bli mobbad, att få en chans att lära sig läsa, att kunna delta i samtal, att undvika psykisk ohälsa, att få en möjlighet att lära genom hela livet och att få tillgång till ett hållbart arbetsliv är exempel på forskningsområden som har central betydelse för människor och deras liv. Det är forskning som våra studenter kan ta del av.

Vi utbildar årligen stora grupper med studenter. Många av dem går professionsutbildningar för att bli tex lärare, psykologer eller HR-partners. Andra bildar sig inom ämnen som de finner extra intressanta. Med hjälp av den kunskap och de kompetenser de erövrar hos oss kommer de ut i ett arbetsliv där de ger elever, klienter och organisationer bättre förutsättningar för att lära, att lyckas, att må bra, att utvecklas och att bidra till ett välfungerande samhälle. På så vis sprids vår kunskap vidare som ringar på vatten.

Bakgrund

2024-        Lektor avdelningen för psykologi
2018-2023
Prefekt IBL
2013-2017 Avdelningschef APS
2012-2017 Forskarutbildningsstudierektor IBL
2012-2017 Proprefekt IBL
2007-2011 Avdelningschef CDD
2001 Fil.dr. tema Barn

Undervisning

Medarbetare

Organisation