Fotografi av Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Professor

Kan ohälsa behandlas via internet? Kan vi förstå tinnitus och minska besvären med kognitiv beteendeterapi? Hur behandlas depression bäst? Mitt fokus är frågan om psykologisk behandling fungerar och särskilt hur vi kan använda internet i behandling.

Behandlingar måste prövas i kontrollerade studier!

Jag forskar om psykologisk behandling för en mängd olika problem men även hur tinnitus uppstår och kan behandlas. Ett genomgående inslag är behandling via internet och att vi prövar nya behandlingar i så kallade kontrollerade studier där behandlingseffekter jämförs. Min forskargrupp beskrivs ofta som världsledande inom internetbehandling och vi har effektiva behandlingar för depression och ångestproblem samt olika hälsoproblem. Utöver kontrollerade studier arbetar jag med kvalitativa studier samt experiment. Ett annat område är systematiska översikter och så kallade metaanalyser. Forskningen är utpräglat internationell och vår forskargrupp har samarbeten med flera forskare och universitet i andra länder. Vår forskning tillhör den mest citerade vid Linköpings universitet.

Forskning

Forskningen kan delas upp i tre områden.

Det första gäller tinnitus och olika former av hörselproblem. Här finns ett samarbete med ett forskningsinstitut i Danmark (Oticon Research Center) samt med Linneaus Centre Head. Främst gäller forskningen rehabilitering och screening via internet. Gerhard Andersson är även verksam som klinisk psykolog vid hörselkliniken i Linköping.

Det andra området gäller depression, ångest och andra former av psykisk ohälsa. Samarbete sker med forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Vrjie University Amsterdam, University College London, Bergen Universitet och flera andra forskare världen över. Bland annat deltar vår grupp i ett EU-projekt som partner (E-Compared).  Ett projekt gäller arbetsrelaterad stress finansierat av Forte och ett annat Forte-projekt gäller behandling av äldre med psykisk ohälsa.

Det tredje området är religionspsykologi och ateism. Utöver detta sker forskning inom flera olika områden med fokus på klinisk psykologi. 

Publikationer

2024

Vinicius Jobim Fischer, Maila Rossato Holz, Joël Billieux, Gerhard Andersson, Claus Vögele (2024) Web-Based Emotion Regulation Training for Sexual Health: Randomized Controlled Trial. JMIR Formative Research, Vol. 8, s. e50850-, Artikel e50850 Vidare till DOI
Louise Werther, Elisabet Thorén, Jonas Brännström, Gerhard Andersson, Marie Öberg (2024) Hearing impaired persons' experiences with the online Swedish Individualized Active Communication Education (I-ACE) program: A feasibility study Internet interventions, Vol. 36, Artikel 100734 Vidare till DOI
Ed Penington, Jennifer Wild, Emma Warnock-Parkes, Nick Grey, Hannah Murray, Alice Kerr, Richard Stott, Alexander Rozental, Gerhard Andersson, David M Clark, Apostolos Tsiachristas, Anke Ehlers (2024) Cost-effectiveness of therapist-assisted internet-delivered psychological therapies for PTSD differing in trauma focus in England: an economic evaluation based on the STOP-PTSD trial. The lancet. Psychiatry, Vol. 11, s. 339-347, Artikel S2215-0366(24)00055-5 Vidare till DOI
Noemi Seewer, Andrej Skoko, Anton Käll, Gerhard Andersson, Maike Luhmann, Thomas Berger, Tobias Krieger (2024) Efficacy of an Internet-based self-help intervention with human guidance or automated messages to alleviate loneliness: a three-armed randomized controlled trial Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 6569 Vidare till DOI
Gustaf Reinebo, Linda G. Bjorverud, Thomas Parling, Gerhard Andersson, Markus Jansson-Frojmark, Tobias Lundgren (2024) Development and experiences of an internet-based acceptance and commitment training (I-ACT) intervention in ice hockey players: a qualitative feasibility study Frontiers in Sports and Active Living, Vol. 6, Artikel 1297631 Vidare till DOI

Relaterat innehåll

Nätterapi - lika bra som att träffa psykolog

Internetterapin är på frammarsch – den har visat sig lindra både spindelfobi, tinnitus och depression. I spetsen för forskningen inom området går LiU-professorn Gerhard Andersson.

Gerhard Andersson på sitt kontor.

Forskning ska hjälpa oss att hålla våra nyårslöften

Förra året gav professor Gerhard Andersson sig själv i nyårslöfte att regelbundet åka skateboard. Nu drar han igång en forskningsstudie för att undersöka vad som kan få oss att hålla det vi lovar vid tolvslaget.

Forskarna intill NMR-utrustningen.

Cancerforskning får 34 miljoner kronor från Cancerfonden

Forskningen vid LiU som får medel från Cancerfonden handlar bland annat om att förebygga cancer med digitala verktyg, öka överlevnaden och att ta reda på mer om de molekylära mekanismerna vid olika cancerformer.

CV

CV

 • Psykologexamen Uppsala Universitet 1991
 • Legitimerad psykolog 1993
 • Filosofie doktor i psykologi Uppsala Universitet 1995
 • Postdoc vid University College London 1996-1997
 • Postdoc vid Uppsala Universitet 1997-2001
 • Medicine doktor i otorhinolaryngogi, Uppsala Universitet 2000
 • Lektor i hälsopsykologi, Uppsala Universitet 2001-2003
 • Psykolog vid Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2003.
 • Psykolog inom hörselvården 1994-2003 vid Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Psykolog inom hörselvården 2004 tills vidare vid Universitetssjukhuset Linköping
 • Psykoterapeutexamen Uppsala Universitet samt legitimation som psykoterapeut med KBT-inriktning 2005
 • Professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet IBL 2004-
 • Gästprofessor samt affilierad professor i klinisk psykologi vid Sektionen för psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet från 2007 och framåt.
 • Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet 2010
 • Vinnare av Stora Psykologpriset 2014 utdelat av Sveriges Psykologförbund
 • Vinnare av Nordiska medicinpriset 2014 i samarbete med Folksam

 

Samverkan/ Uppdrag/ Nätverk

Jag är editor-in-chief för tidskriften Internet Interventions och associate editor för Cognitive Behaviour Therapy. Jag har varit med om att starta samt är medlem i International Society for Research on Internet Interventions (ISRII),European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) samt Swedish Society for Research on Internet Interventions (SWESRII).

Mer information om min forskning

www.gerhardandersson.se

Sociala medier

Twitter

 

Undervisning

Relaterade forskare

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Gerhard Andersson (2014)
Omslag för publikation ''
David Baguley, Gerhard Andersson, Don McFerran, Laurence McKenna (2013)

Organisation