Fotografi av Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Professor

Kan ohälsa behandlas via internet? Kan vi förstå tinnitus och minska besvären med kognitiv beteendeterapi? Hur behandlas depression bäst? Mitt fokus är frågan om psykologisk behandling fungerar och särskilt hur vi kan använda internet i behandling.

Behandlingar måste prövas i kontrollerade studier!

Jag forskar om psykologisk behandling för en mängd olika problem men även hur tinnitus uppstår och kan behandlas. Ett genomgående inslag är behandling via internet och att vi prövar nya behandlingar i så kallade kontrollerade studier där behandlingseffekter jämförs. Min forskargrupp beskrivs ofta som världsledande inom internetbehandling och vi har effektiva behandlingar för depression och ångestproblem samt olika hälsoproblem. Utöver kontrollerade studier arbetar jag med kvalitativa studier samt experiment. Ett annat område är systematiska översikter och så kallade metanalyser. Forskningen är utpräglat internationell och vår forskargrupp har samarbeten med flera forskare och universitet i andra länder. Vår forskning tillhör den mest citerade vid Linköpings universitet.

Forskning

Forskningen kan delas upp i tre områden.

Det första gäller tinnitus och olika former av hörselproblem. Här finns ett samarbete med ett forskningsinstitut i Danmark (Oticon Research Center) samt med Linneaus Centre Head. Främst gäller forskningen rehabilitering och screening via internet. Gerhard Andersson är även verksam som klinisk psykolog vid hörselkliniken i Linköping.

Det andra området gäller depression, ångest och andra former av psykisk ohälsa. Samarbete sker med forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Vrjie University Amsterdam, University College London, Bergen Universitet och flera andra forskare världen över. Bland annat deltar vår grupp i ett EU-projekt som partner (E-Compared).  Ett projekt gäller arbetsrelaterad stress finansierat av Forte och ett annat Forte-projekt gäller behandling av äldre med psykisk ohälsa.

Det tredje området är religionspsykologi och ateism. Utöver detta sker forskning inom flera olika områden med fokus på klinisk psykologi. 

Publikationer

2023

Nina Bendelin, Björn Gerdle, Gerhard Andersson (2023) Hurdles and potentials when implementing internet-delivered Acceptance and commitment therapy for chronic pain: a retrospective appraisal using the Quality implementation framework Scandinavian Journal of Pain Vidare till DOI
Kristina Nilsson, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2023) Developing and designing an internet-based support and education program for patients awaiting kidney transplantation with deceased donors through: a Delphi study BMC Nephrology, Vol. 24, Artikel 311 Vidare till DOI
Sayo Hamatani, Kazuki Matsumoto, Gerhard Andersson, Yukiko Tomioka, Shusuke Numata, Rio Kamashita, Atsushi Sekiguchi, Yasuhiro Sato, Shin Fukudo, Natsuki Sasaki, Masayuki Nakamura, Ryoko Otani, Ryoichi Sakuta, Yoshiyuki Hirano, Hirotaka Kosaka, Yoshifumi Mizuno (2023) Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Women With Bulimia Nervosa: Protocol for a Multicenter Randomized Controlled Trial JMIR Research Protocols, Vol. 12, Artikel e49828 Vidare till DOI
Emre Gurses, Eldre Beukes, Sidika Cesur, Gerhard Andersson, Vinaya Manchaiah (2023) A Comparative Study of Readability, Acceptability, and the Adaptation of an Internet-based Cognitive Behavioral Therapy for Tinnitus The Journal of International Advanced Otology, Vol. 19, s. 182-190 Vidare till DOI
Vinicius Jobim Fischer, Gerhard Andersson, Joel Billieux, Alexandre Infanti, Claus Vogele (2023) The Role of Emotion Regulation Strategies for Sexual Function and Mental Health: A Cluster Analytical Approach Journal of sex & marital therapy Vidare till DOI

Relaterat innehåll

Nätterapi - lika bra som att träffa psykolog

Internetterapin är på frammarsch – den har visat sig lindra både spindelfobi, tinnitus och depression. I spetsen för forskningen inom området går LiU-professorn Gerhard Andersson.

Forskarna intill NMR-utrustningen.

Cancerforskning får 34 miljoner kronor från Cancerfonden

Forskningen vid LiU som får medel från Cancerfonden handlar bland annat om att förebygga cancer med digitala verktyg, öka överlevnaden och att ta reda på mer om de molekylära mekanismerna vid olika cancerformer.

Emil Björnsson.

LiU-forskare bland världens mest citerade

Fyra forskare vid Linköpings universitet har kommit med på den globala listan över de mest citerade forskarna i världen. Resultatet presenteras av företaget Clarivate som varje år lyfter fram forskare med stort inflytande.

CV

CV

 • Psykologexamen Uppsala Universitet 1991
 • Legitimerad psykolog 1993
 • Filosofie doktor i psykologi Uppsala Universitet 1995
 • Postdoc vid University College London 1996-1997
 • Postdoc vid Uppsala Universitet 1997-2001
 • Medicine doktor i otorhinolaryngogi, Uppsala Universitet 2000
 • Lektor i hälsopsykologi, Uppsala Universitet 2001-2003
 • Psykolog vid Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2003.
 • Psykolog inom hörselvården 1994-2003 vid Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Psykolog inom hörselvården 2004 tills vidare vid Universitetssjukhuset Linköping
 • Psykoterapeutexamen Uppsala Universitet samt legitimation som psykoterapeut med KBT-inriktning 2005
 • Professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet IBL 2004-
 • Gästprofessor samt affilierad professor i klinisk psykologi vid Sektionen för psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet från 2007 och framåt.
 • Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet 2010
 • Vinnare av Stora Psykologpriset 2014 utdelat av Sveriges Psykologförbund
 • Vinnare av Nordiska medicinpriset 2014 i samarbete med Folksam

 

Samverkan/ Uppdrag/ Nätverk

Jag är editor-in-chief för tidskriften Internet Interventions och associate editor för Cognitive Behaviour Therapy. Jag har varit med om att starta samt är medlem i International Society for Research on Internet Interventions (ISRII),European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) samt Swedish Society for Research on Internet Interventions (SWESRII).

Mer information om min forskning

www.gerhardandersson.se

Sociala medier

Twitter

 

Undervisning

Relaterade forskare

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Gerhard Andersson (2014)
Omslag för publikation ''
David Baguley, Gerhard Andersson, Don McFerran, Laurence McKenna (2013)

Organisation