Behandlingar måste prövas i kontrollerade studier!

Jag forskar om psykologisk behandling för en mängd olika problem men även hur tinnitus uppstår och kan behandlas. Ett genomgående inslag är behandling via internet och att vi prövar nya behandlingar i så kallade kontrollerade studier där behandlingseffekter jämförs. Min forskargrupp beskrivs ofta som världsledande inom internetbehandling och vi har effektiva behandlingar för depression och ångestproblem samt olika hälsoproblem. Utöver kontrollerade studier arbetar jag med kvalitativa studier samt experiment. Ett annat område är systematiska översikter och så kallade metanalyser. Forskningen är utpräglat internationell och vår forskargrupp har samarbeten med flera forskare och universitet i andra länder. Vår forskning tillhör den mest citerade vid Linköpings universitet.

Forskning

Forskningen kan delas upp i tre områden.

Det första gäller tinnitus och olika former av hörselproblem. Här finns ett samarbete med ett forskningsinstitut i Danmark (Oticon Research Center) samt med Linneaus Centre Head. Främst gäller forskningen rehabilitering och screening via internet. Gerhard Andersson är även verksam som klinisk psykolog vid hörselkliniken i Linköping.

Det andra området gäller depression, ångest och andra former av psykisk ohälsa. Samarbete sker med forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Vrjie University Amsterdam, University College London, Bergen Universitet och flera andra forskare världen över. Bland annat deltar vår grupp i ett EU-projekt som partner (E-Compared).  Ett projekt gäller arbetsrelaterad stress finansierat av Forte och ett annat Forte-projekt gäller behandling av äldre med psykisk ohälsa.

Det tredje området är religionspsykologi och ateism. Utöver detta sker forskning inom flera olika områden med fokus på klinisk psykologi. 

Publikationer

2023

Frederik J Wienicke, Manfred E Beutel, Rüdiger Zwerenz, Elmar Brähler, Peter Fonagy, Patrick Luyten, Matthew Constantinou, Jacques P Barber, Kevin S McCarthy, Nili Solomonov, Peter J Cooper, Leonardo De Pascalis, Robert Johansson, Gerhard Andersson, Alessandra Lemma, Joel M Town, Allan A Abbass, Bita Ajilchi, Mary Beth Connolly Gibbons, Jaime López-Rodríguez, Valerio Villamil-Salcedo, Giuseppe Maina, Gianluca Rosso, Jos W R Twisk, William J Burk, Jan Spijker, Pim Cuijpers, Ellen Driessen (2023) Efficacy and moderators of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: A systematic review and meta-analysis of individual participant data Clinical Psychology Review, Vol. 101, Artikel 102269 Vidare till DOI

Relaterat innehåll

CV

CV

 • Psykologexamen Uppsala Universitet 1991
 • Legitimerad psykolog 1993
 • Filosofie doktor i psykologi Uppsala Universitet 1995
 • Postdoc vid University College London 1996-1997
 • Postdoc vid Uppsala Universitet 1997-2001
 • Medicine doktor i otorhinolaryngogi, Uppsala Universitet 2000
 • Lektor i hälsopsykologi, Uppsala Universitet 2001-2003
 • Psykolog vid Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2003.
 • Psykolog inom hörselvården 1994-2003 vid Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Psykolog inom hörselvården 2004 tills vidare vid Universitetssjukhuset Linköping
 • Psykoterapeutexamen Uppsala Universitet samt legitimation som psykoterapeut med KBT-inriktning 2005
 • Professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet IBL 2004-
 • Gästprofessor samt affilierad professor i klinisk psykologi vid Sektionen för psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet från 2007 och framåt.
 • Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet 2010
 • Vinnare av Stora Psykologpriset 2014 utdelat av Sveriges Psykologförbund
 • Vinnare av Nordiska medicinpriset 2014 i samarbete med Folksam

 

Samverkan/ Uppdrag/ Nätverk

Jag är editor-in-chief för tidskriften Internet Interventions och associate editor för Cognitive Behaviour Therapy. Jag har varit med om att starta samt är medlem i International Society for Research on Internet Interventions (ISRII),European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) samt Swedish Society for Research on Internet Interventions (SWESRII).

Mer information om min forskning

www.gerhardandersson.se

Sociala medier

Twitter

 

Undervisning

Relaterade forskare

Utvalda publikationer

Organisation