Klimatförändringarnas konsekvenser märks allt tydligare och forskningen visar att det krävs drastiska åtgärder för att vända utvecklingen.

LiU-forskare deltar i Förenta nationernas klimatkonferens COP 28, där världsledare, forskare och organisationer samlas för att diskutera problemen och förhandla om lösningar. Vid LiU finns omfattande forskning om hållbar utveckling och starka forskargrupper inom bland annat klimat och klimatpolitik.

Växtvägg, bostadshuset Colonia Foto Teres Wramell

Resultatet av klimatmötet

Ett nytt sätt att tänka

Professor Björn-Ola Linnér kommenterar resultatet av COP 28.

Forskare på COP 28

Möt klimatprofessorn Björn-Ola Linnér

Anna Nilsen

"Jag är en förkrossad optimist"

Björn-Ola Linnér skulle bli samhällslärare. I stället blev han klimatforskare. Han hade aldrig föreställt sig en akademisk karriär. Ändå blev han professor på Tema Miljöförändring i Linköping och aktiv som forskare i miljödebatten.

Nästa generation tar sig an COP

Nyheter om klimatforskning

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Marianna Lena Kambanou sitter framåtlutad över en blå stolsrygg med armarna i kors.

Hon studerar hur återbruk kan bli guld

Att ta över saker som någon redan har använt, det kan också vara affärer. Det studerar Marianna Lena Kambanou i sin forskning. Hon drivs av en stor oro för framtiden och vill bidra genom att göra oss mer cirkulära.

Uttorkad flodstrand.

På spaning efter ett hållbart liv i Amazonas inre

Färden uppför floden tar normalt tre timmar. Men effekterna av klimatförändringarna är tydliga och resan till området Mamirauá  tar istället åtta timmar för forskarna från Linköping.

Porträtt av professor Christian Ståhl in a park.

24 miljoner till forskning om klimat och arbetsliv

Som forskare är Christian Ståhl van vid betydligt mindre forskningsanslag, men den här gången vann han kampen om de stora pengarna: 24 miljoner kronor till forskning om klimatomställningens påverkan på arbetslivet.

Professor Victoria Wibeck med uppfällt paraply en regnig dag i mars.

Linköpingsforskare med och granskar klimatpolitiken

I slutet av mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport som granskar regeringens klimatpolitik. När rapporten för 2023 läggs fram är det första gången professor Victoria Wibeck från Linköpings universitet är med som ledamot.

David Bastviken.

Klimatförändringen ger ökade naturliga växthusgasutsläpp

Naturliga växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag är starkt kopplade till temperatur respektive vattenflöde. Kunskapen behövs för att genomföra rätt klimatåtgärder när framtidens extremväder riskerar att förstärka de naturliga klimatutsläppen.

Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat

Föreläsning från Forskarfredag

Klimatförändringarna ligger inte i framtiden – de sker redan. Under 15 minuter ger Lotten Wiréhn en inblick i hur produktionen av mat påverkas när världen blir varmare och extremväder inträffar oftare. Hon forskar om hur information om klimatet kan göras mer användbar som beslutsunderlag inför anpassningar av lantbruket.

Centrumet CSPR studerar hur världen kan ställa om

För media