Demokratin firar 100 år Visa/dölj innehåll

I år fyller den svenska demokratin 100 år. Det är ett jubileum värt att både fira och fundera över. Här gör vi det genom att lyfta en del av det arbete vid LiU som är kopplat till demokrati.

En historisk bild. På en historisk dag.

Historisk bild kvinnor på väg att rösta 1921.Äntligen! Eva Andén är nummer två från vänster. Bild: Alvin Kvinnsam

Titta på bilden. Det är valdagen i september 1921 och Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat, och hennes medarbetare är på väg att rösta i det första allmänna val där också kvinnor får delta. Glada, förväntansfulla ansikten. En avgörande dag. Två medarbetare är ännu för unga och har fått stanna kvar och vakta kontoret.

100 år senare firar vi jubileet av den allmänna rösträtten och den svenska demokratin. Genom åren har rätten att rösta utvidgats till flera grupper och avgörande fri- och rättigheter har tillkommit eller stärkts ytterligare. Folkstyret är varken givet eller statiskt – det förändras hela tiden.

På den här sidan presenterar vi en del av den forskning och utbildning och de personer vid LiU som har anknytning till demokratifrågor. Här finns också tips om vidare läsning och aktiviteter med anledning av jubileet. Det blir vårt bidrag till firandet av den svenska demokratin. Leve den!


"Vi får inte ta demokratin för given" Visa/dölj innehåll

Talmannen om demokrati

Riksdagens talman Andreas Norlén, alumn vid Linköpings universitet, berättar om sin syn på demokrati och hur den styr hans arbete. 

Vad innebär demokrati för dig? Visa/dölj innehåll

"Frihet och rättigheter under gemensamt ansvar"

Tomas Holmqvist, gruppchef lokalvårdsenheten, fastighetsavdelningen

Foto Magnus Johansson

Född: Linköping Bor: Linköping
För mig betyder demokrati frihet och rättigheter under vårt gemensamma ansvar. Vi har fri rösträtt, vi har frihet att demonstrera och det är vårt gemensamma ansvar att värna detta.

Men, jag tycker också att det finns brister. Som i vårt valsystem när inget parti kan uppnå egen majoritet. Regeringsbildningen får pusslas ihop, vilket gör att vissa småpartier får ett osannolikt stort inflytande, fast de har ett litet stöd hos väljarna. Jag tycker att demokratin rundas på det här sättet.

Jag tror inte vår demokrati framöver kommer att vara så stabil som den varit. Idag har vi ett väldigt polariserat samhälle där en del extrema grupper kommer till uttryck. Jag tror de här extrema åsikterna kan komma att påverka vår demokrati framöver.

 

"För människor som mig, från kolonier, kan demokrati betyda många saker"

Caroline Betemps, doktorand

Caroline Betemps, doktorand Foto Annika FüserFödd: Bagé, Brasilien Bor: Linköping
För människor som kommer från länder som varit kolonialiserade, och fortfarande står under den europeiska ”koloniala blicken”, kan demokrati betyda många saker. 

En utgångspunkt kan vara att ”den moderna demokratin” har sina rötter i kolonierna. Breny Mendoza menar att tanken på individuella, juridiska och civila rättigheter inte hade funnits om inte bilden av de förslavade fanns. Demokrati är också ett kort som används av länder med makt, mot dem med mindre makt, mot länderna i periferin. Länder i periferin har krav på sig att leva upp till en viss nivå av mänskliga rättigheter, men samtidigt bidrar länderna med makt till sårbarheten för dessa rättigheter. Just de rättigheter som krävs för att betraktas som demokratiska!

Europas gränser betraktas av FN:s migrationsorganisation som de mest dödliga i världen. Europa är ett fort. Nya former av styrning måste, och kommer, att uppstå. Frågan är hur dessa ska fungera för att vi människor, och andra livsformer, ska kunna leva tillsammans i den här världen. 


"Som student betyder det att man har möjlighet att påverka sin utbildning"

Natalia Tomczyk, student och tidigare studentombud på studentkåren Stuff

Foto Magnus Johansson Född: Przysucha, Polen Bor: Linköping   

För mig innebär demokrati att alla har lika värde och att alla människor får komma till tals oavsett socioekonomisk status, utbildningsbakgrund, kön, religion och etnicitet. Att vi deltar i samhället på lika villkor. Demokrati som student innebär så klart att man har möjlighet att påverka mig utbildning. 

Men, alla har inte samma möjlighet att komma till tals i vår demokrati. Vissa i Sverige lever i utanförskap, socialt som digitalt. Utanförskap påverkar möjligheten att höras, att förändra sin situation, och att få kunskap om sina rättigheter. I en allt mer digitaliserad - och kanske mer komplicerad -värld har de här medborgarna ingen självklart plats. 

Om 100 år tror jag att vi kommer att betrakta barn och deras rätt till påverkan på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Dessutom tror jag att digitaliseringen kan ge spännande möjligheter som breddar medborgarnas delaktighet.

"Demokrati för mig betyder att vi skalar ner och hittar nya alternativ för utveckling"

Madina Tlostanova, professor

Foto Anna NilsenFödd: Moskva, dåvarande Sovjetunionen Bor: Linköping
Demokrati innebär en rättvis och jämlik relation mellan människor, andra levande varelser och planeten. Jag föredrar demokratiska modeller där biologisk- och kulturell mångfald står i centrum och där mat, vatten och miljömässig suveränitet finns för alla. Demokrati för mig skulle innebära att vi skalade ner och det fanns andra alternativ till utveckling.

De som har makten har inte en långsiktig plan för framtiden. De styrs av kortsiktiga valcykler och de flesta demokratiska regeringar mer intresserade av att hålla fast vid sin makt än att rädda världen. Jag tror på direkta och deltagande demokratiska samhällen, grundade i regionala och lokala allianser.

En personlig blick på demokrati Visa/dölj innehåll

En plats för frihet 

Anna Nilsen, fotograf vid Linköpings universitet, har tolkat demokrati genom bilder.

- Demokrati är för mig synonymt med frihet, mänskliga rättigheter och människors lika värde. Men, jag började fundera på vad demokrati inte är, och det blev det jag utforskade genom mina fotografier, säger Anna Nilsen.

Lång väg till folkmakt Visa/dölj innehåll

1890 - Kampen organiseras

1902 - Kvinnornas förbund

1913 - Namninsamling för rösträtt

1917 - Ett avgörande år

1918-1921 - Demokrati i etapper

Och sedan då?

Riksdagshuset 1905.Riksdagshuset 1905. Än var det 16 år kvar till demokratins genombrott. Foto: Riksdagen

I demokratins tjänst Visa/dölj innehåll

Quiz Visa/dölj innehåll

Vad vet du om demokrati?

Vilket land var först i världen med att införa lika rösträtt för män och kvinnor?

Vilket år fick kvinnor rösta för första gången i Sverige?

Hur många kvinnor valdes in i riksdagen 1921? Kan du namnet på någon av dem?

När införde Sverige tvåkammarriksdag?

Hur många är riksdagens ledamöter?

Tar riksdagen eller regeringen beslut om nya lagar i Sverige? 

Regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är tre av våra grundlagar. Vad kallas den fjärde?

Efter ett val ska en statsminister väljas. Vem lägger fram statsministerförslaget som riksdagen ska besluta om?

Sverige har haft sex nationella folkomröstningar. Nämn tre. 

I valet 2018, hur högt var svenska folkets valdeltagande? 69 procent, 76 procent eller 87 procent?

Film Visa/dölj innehåll

I demokratins tjänst

Vad kan man förvänta sig av politiker och tjänstemän?

Asyl- ansvar, risker och konsekvenser

Att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner som Sverige har skrivit under.

Förutsättningar för utveckling och välfärd

Vart leder FN:s hållbarhetsmål?

Hur påverkar corona den lokala demokratin?

Podcast Visa/dölj innehåll

Fem saker som konsten vet om demokratin

Vare sig det är en målning, en bok eller en TV-serie så kan konsten väcka fantasi, ifrågasätta ramar, erbjuda alternativ och väcka debatt kring olika frågor. Konsten är gränsöverskridande och kan röra sig i såväl historien, nutid som i framtiden. Den är ett uttryck för någons röst, någon som vill visa något eller berätta något. Vi kan använda oss av estetiska uttryck för att lära oss något om politiken och konsten kan, när det behövs, till och med peka ut demokratins oundvikliga tillkortakommanden.

Unga - risk eller möjlighet

Unga har genom alla tider betraktats av vuxna antingen som risk eller möjlighet - beroende på politiskt sammanhang. Samhället har försökt styra genom att sätta åldersgränser: 18 för rösträtt, 20 för att handla på Systembolaget, 21 för straffrabatt. Hör bland annat Jonathan Josefsson, biträdande lektor vid Tema Barn berätta om sin forskning. Möt också Rosaline Marbinah, ordförande för ungdomsrörelsen som vägrar att acceptera att unga stängs ute från reellt inflytande – så länge rösträttsåldern är 18.

Vill du arbeta med demokratifrågor? Visa/dölj innehåll

Vid LiU finns flera utbildningar, här är några

Det händer på LiU Visa/dölj innehåll

Aktiviteter

Seminarium hundra år av design och demokrati – Designens politik, politikens design

En internationell panel diskuterar politisk design och design i politiken. Moderator: Dan Hill, Vinnova Paneldeltagare: Emma Blomkamp The University of Melbourne . Pelle Ehn, Malmö Universitet,  Vanessa Rodrigues, Linköpings universitet . Tristan Schultz , University of Technology, Sydney.

Börjar 29 september 2021 kl. 09.00
Slutar 29 september 2021 kl. 11.30
Plats Online via Zoom.
Kontakt Stefan Holmlid
013-28 56 33

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden 

Det fjärde och sista seminariet i seminarieserien Hundra år av design och demokrati. Seminariet gör en framåtblick mot vilka roller design kan spela under de kommande hundra årens demokrati. Moderator: Dan Hill, Vinnova Panelen består av: Kieran Long, ArkDes, Jonas Olsson, SVID, Mats Widbom, Svensk Form

Börjar 17 december 2021 kl. 09.00
Slutar 17 december 2021 kl. 11.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Stefan Holmlid
013-28 56 33

Föreläsning: Anti-genuspolitik, högerpopulism och demokrati

Forum för genusvetenskap och jämställdhet inbjuder till föreläsning om "Anti-genuspolitik, högerpopulism och demokrati: HBTQ som politiskt slagträ i samtidens kulturkrig" Föreläsare är Jenny Gunnarsson Payne, professor i Etnologi vid Södertörns högskola.  Föreläsningen är öppen för alla men föranmälan krävs.

Börjar 09 september 2021 kl. 15.00
Slutar 09 september 2021 kl. 16.00
Plats Digitalt, Linköpings kommun streamar föreläsningen.
Kontakt Elisabeth Samuelsson
013-28 21 74

Demokratiforskning Visa/dölj innehåll