Ryssland har invaderat Ukraina och här samlar vi Linköpings universitets nyheter med koppling till kriget. För dig som är journalist finns också en lista med forskare som kan uttala sig i media.

Ukrainas flagga Foto Vasenka Photography CC BY 2.0

Nyheter om kriget i Ukraina

Två kvinnor vid ett bord.

Barnafrid ger stöd till krigets Ukraina

De som jobbar med att hjälpa traumatiserade barn i Ukraina är själva i behov av stöd. Det nationella kunskapscentret Barnafrid vid LiU har fått i uppdrag att bidra med arbetsrutiner och metoder för en tillvaro där rädslan är ständigt närvarande.

Karta med Ukraina utmärkt med en flagga

Kriget i Ukraina

Vid Linköpings universitet finns flera forskare som utifrån sina ämnen och forskningsområden kan kommentera och analysera olika aspekter av händelseutvecklingen i Ukraina.

Studenter sitter i en trappa inomhus.

LiU stödjer ukrainska studenter att fortsätta sin akademiska resa

LiU öppnade sina dörrar för åtta ukrainska studenter som kunde fortsätta sin akademiska resa tack vare ett Erasmus+ stipendium, samtidigt som kriget fortsätter i Ukraina.

Kontakta en LiU-forskare för en intervju

Hjälp en forskare fortsätta sitt arbete

Prata med barn om kriget

Annan information

Studenter från Ukraina med frågor om att studera vid LiU

Vi gör inga undantag från antagningsordningen med anledning av situationen i Ukraina. Studenter med korrekt behörighet kan ansöka om tillträde till termin 1 på våra program och efter antagning ansöka om eventuellt tillgodoräknande som då bedöms av en sakkunnig. Detta kan inte göras i förväg. 

Kurser och program vid LiU på svenska
Kurser och program vid LiU på engelska

Här hittar du som är nyanländ från Ukraina länkar till information om att studera i Sverige och hur du kan få din tidigare utbildning bedömd.

För nyanlända från Ukraina

Hjälp till forskare och doktorander från Ukraina

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare. Linköpings universitet är sedan juni 2021 ett av över 500 medlemslärosäten och den svenska sektionen bildades 2016. Utsatta forskare kan via SAR ansöka om hjälp för att under en period kunna fortsätta arbeta vid något av lärosätena.

Scholars at Risk, svenska sektionen

Ansök om skydd via formulär

Flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer erbjuder olika typer av stöd till forskare och doktorander från Ukraina. Vetenskapsrådet samlar information om pågående stödinsatser.

Vetenskapsrådet: Stöd till ukrainska forskare