Forskning i fokus: hållbar utveckling 

Hur kan vi ta oss an olika samhällsutmaningar, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov? Det är grundtanken bakom hållbar utveckling, som bland annat formulerats i Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål. Det handlar om miljö och klimat, men också om hållbar hälsa och om socialt och ekonomiskt hållbara samhällen. Linköpingsforskare är mycket aktiva med att bana väg för ett mer hållbart samhälle.
Doktoranden Daniela Parker arbetar med ett projekt kring utveckling av elektroniska plantor för energilagring. Foto Thor Balkhed

Artiklar om hållbar utveckling

Håll koll på hållbarhetsforskning vid LiU

Beslut som tas idag, påverkar morgondagen

Forskning som tar sig an klimatförändringarna

Hur klimatpolitik utformas är i fokus för forskningen vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR. Här jobbar forskarna med allt från globala klimatmöten i FN:s regi till kommuneranas lokala arbete för att möta klimatförändringarna.

Mer forskning i fokus