Hur kan vi ta oss an olika samhällsutmaningar, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov? Det är grundtanken bakom hållbar utveckling, som bland annat formulerats i Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål. Det handlar om miljö och klimat, men också om hållbar hälsa och om socialt och ekonomiskt hållbara samhällen. Linköpingsforskare är mycket aktiva med att bana väg för ett mer hållbart samhälle.
Doktoranden Daniela Parker arbetar med ett projekt kring utveckling av elektroniska plantor för energilagring. Foto Thor Balkhed

Artiklar om hållbar utveckling

Ola Uhrqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barn om det här utan att de blir rädda? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an den svåra frågan.

Grafisk illustration av grön ekonomi.

Möjliga modeller för en hållbar ekonomi

Vad påverkar införandet av en cirkulär ekonomi i framtiden? Hur skulle en sådan omställning påverka miljön och företagens verksamhet? Och hur gör man sådana uppskattningar - är de ens möjliga? De frågorna står i centrum för en ny avhandling vid LiU.

LiU-forskarna Ola Uhrqvist och Ola Leifler ledde The Climate Change Megagame.

Skogsbränder och torka i ett framtida Östergötland

Den 21 november 2020 spelades The Climate Change Megagame. Det är ett jättelikt spel där framtida klimatförändringar i Östergötland simuleras och deltagarna spelar olika lokala aktörer.

Mikhail Vagin och Penghui Ding arbetar i laboratoriet.

I labben finns det fossilfria

Övergången till fossilfrihet går inte över en natt, men den kan gå betydligt snabbare än nu. Tekniken finns och är i många fall även ute på marknaden eller på väg ut. I Linköpings universitets laboratorier finns hopp för framtiden.

Alternativ till slit och släng

Professor Mattias Lindahl betonar att vi måste ställa om våra konsumtionsmönster för att kunna klara de globala klimat- och miljömålen. Han leder ett forskningsprogram inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Barn som spelar fotboll.

Vilken roll har idrotten i arbetet för social hållbarhet?

Idrottsinsatser har blivit allt vanligare i socioekonomiskt utsatta områden. Den politiska förhoppningen är att de ska fungera brotts- och drogförebyggande. Men andra insatser krävs i ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, visar forskning.

Globala målen logotyp och ikoner

FN utser LiU-forskare att utvärdera de globala målen

Åsa Persson, forskare inom klimatpolitik, har valts ut till en oberoende expertgrupp som ska utvärdera arbetet med de globala målen. Bland annat ska gruppen undersöka vad det är världen behöver göra för att nå målen till år 2030.

Kvinna på järnvägsstation.

Så blir transporterna mer hållbara

Mer hållbara transporter, hur är det möjligt? Ny teknik och förnyelsebara bränslen räcker inte - hur transporterna utförs och hur vi konsumenter agerar betyder lika mycket. Handen på hjärtat, behöver vi den där beställningen redan imorgon?

Uno Wennergren vid ett stall och en gödselhög.

Hållbart jordbruk minskar svält och övergödning

Från jord till bord och sedan tillbaka igen – så borde näringsämnena röra sig i ett kretslopp. Uno Wennergren forskar om hur vi bättre ska kunna ta tillvara gödsel för att förhindra både hunger och problem med övergödning.

Barn bland höstlöv

Nästa generation lär sig om hållbar utveckling

Pedagogerna i några av Norrköpings förskolor har fått en tuff uppgift: att ge barn förståelse för hållbarhet. Arbetet som förskolorna gör är en del av ett forskningsprojekt vid LiU.

bilder på forskargrupp, kvinnlig forskarassistent som kontrollerar blodtrycket på gravid kvinna, och en mobiltelefon.

Digitalt stöd för en hållbar hälsa

Det börjar redan före födseln. Fysisk aktivitet och nyttig kost är bra för hälsan. Men att det också kan påverka barnet under graviditeten är kanske inget man tänker på. Digitala verktyg kan ge stöd åt både barn och föräldrar.

Trafikmyller i storstad.

Så kan kommunerna göra skillnad

Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål antogs av världens ledare 2015. – Vi måste göra de här yviga målen hanterbara i praktiken. Kommunerna är jätteviktiga i det arbetet, säger LiU-forskaren Sara Gustafsson.

"LiU är med och bygger hållbart samhälle"

Hållbar utveckling är och ska vara en stark profil för Linköpings universitet. Rektor Jan-Ingvar Jönsson tvekar inte ett ögonblick. "Vi gör mycket redan. LiU har starka forskare som bidrar med kunskap som kommer samhället till nytta."

Mats Eklund.

Biogas löser flera hållbarhetsmål

Biogas löser inte bara en eller två av världens stora miljöutmaningar – utan tre. I alla fall om världens länder använder den nordiska modellen. Ja, på ett eller annat sätt kan biogas faktiskt medverka till FN:s samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Bild på hand som tar emot regndroppar

Hög tid att börja leva hållbart

Miljöhumaniora som utmanar våra invanda föreställningar om människan och miljöproblemen. Matens betydelse för klimat- och miljölösningar. Stadsutveckling som kan bidra till en hållbar livsstil. Dessa ämnen diskuterades vid årets samverkansdag.

Håll koll på hållbarhetsforskning vid LiU

Beslut som tas idag, påverkar morgondagen

Forskning som tar sig an klimatförändringarna

Hur klimatpolitik utformas är i fokus för forskningen vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR. Här jobbar forskarna med allt från globala klimatmöten i FN:s regi till kommuneranas lokala arbete för att möta klimatförändringarna.

Mer forskning i fokus