Här får du som arbetar inom offentlig sektor aktuella forskningsresultat om klimatanpassning i kortfattad form.

Sårbarhet och anpassningsförmåga

Vattennära boende

Kontakta oss

Relaterat innehåll