Infografik multimodal maskininlärningAnders Eklund och Evren Özarslan, båda docenter vid Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT), har fått ett forskningsanslag på 7,8 miljoner kr från VINNOVA, och ytterligare 0,5 miljoner kr från AIDA, för att forska om automatisk segmentering av hjärntumörer via deep learning. Projektet kommer att dra nytta av avancerade metoder för att mäta diffusion med magnetkameror, för att öka informationen om tumörernas mikrostrukturer. Det långsiktiga målet är att hitta små hjärntumörer, så att de kan behandlas innan de växer till stora tumörer. Projektet inkluderar samarbete med Elekta, SyntheticMR och Inovia i Sverige, samt andra företag och universitet i Nederländerna och Belgien.