Pedagogiskt arbetes forskningsseminarium fungerar både som öppna högre seminarium (då kallat NorrUt) och som interna arbetsseminarium för forskare och lärare på Pedagogiskt arbete och IBL.

Seminarieserien är en grundstomme i forskarutbildningen vid Pedagogiskt arbete och doktorander, licentiander och seniora forskare deltar. Här presenteras avhandlingstexter (i form av graderingsseminarium), utkast till forskningstexter, forskningsansökningar och annat. Forskningsfältet pedagogiskt arbete utmärks av att vara tvärvetenskapligt och praktiknära. I dagsläget finns fem huvudsakliga arbetsområden som våra medarbetare är aktiva i:

  • Utbildning och samhällsförändringar
  • Digital teknik och transformation av utbildning och samhälle
  • Profession i utbildning
  • Barns vardagsliv i fritid och utbildning
  • Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet 

NorrUt

Under rubriken NorrUt (Norrköpings utbildningsvetenskapliga seminarium) ger Pedagogiskt arbete högre seminarium med inbjudna forskare, författare och företrädare för olika verksamheter. Inbjudna gäster representerar den tvärvetenskapliga bredd som är karaktäristiskt för Pedagogiskt arbete, och fokusområden är förskola, fritidshem och skola, men även metodologiska och teoretiska perspektiv som samtalsanalys, posthumanistiska perspektiv och liknande presenteras. NorrUt ges vanligtvis onsdagar 13-15 och är öppet för allmänheten – notera att vissa seminarium ges på engelska. För information om lokal, kontakta seminarieansvarig, Lars Wallner.

Seminarier våren 2024

Onsdag 27 mars kl 13-15, TPM55 Lina Rahm, KTH

“Help!? My Students Created an Evil AI”: on the Irony of Speculative Methods and Design Fiction.
This presentation explores how the collaborative construction of speculative technological solutions (in this case relating to AI in education) can reveal an implicit acceptance of restricting imaginaries. In three design fiction workshops, a total of 36 teacher students were given the task to create an AI-powered technical solution to a self-identified and urgent ‘problem in education’. These design workshops revealed several interesting ‘ironies’, relevant to both actual technical development as well as speculative methods about technological futures. The ironies include, for example, a ubiquitous belief in techno-solutionism, technology acceptance, a sensibility to an overall structural capitalism that permeates technical development, as well as an ‘ironic imitation’ of the discourses and norms that are perceived as surrounding contemporary technology. These workshops further reveal and question discourses about desirable learning, and as such these ironies are productive in illuminating power asymmetries, thereby creating space for important failures, resistances and disruptions.

[Från KTHs webbsidor:] Lina Rahm is Assistant Professor in the History of Media and Environment with specialization in Artificial Intelligence and Autonomous Systems, funded by the WASP-HS Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Her research is focused on sociotechnical and educational imaginaries. Specifically, she has mapped out the genealogy of the digital citizen as an entanglement of automation, education and citizenship. Empirically, her research spans from the 1950s up until today.

Onsdag 8 maj, kl 13-15, TPM55

Anna Nordenstam, Göteborgs universitet

Torsdag 23 maj, k 10-15, TPM55 Staffan Selander, Stockholms universitet

”En heldag om multimodalitet och design för lärande.”
Staffan Selander, professor emeritus vid SU, besöker LEN. Staffan tilldelades Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 och är Sveriges första professor i didaktik. Han är tillsammans med Günther Kress skapare av det teoretiska perspektivet Design för lärande. 10-12 har vi ett seminarium om multimodalitet, och under eftermiddagen pratar Staffan om Design för lärande.

Kontakt

Relaterad information