Forskningsseminarium vid pedagogiskt arbete i Norrköping (PAN-seminarium)

Pedagogiskt arbetes forskningsseminarium fungerar både som öppna högre seminarium (då kallat NorrUt) och som interna arbetsseminarium för forskare och lärare på Pedagogiskt arbete och IBL.

Seminarieserien är en grundstomme i forskarutbildningen vid Pedagogiskt arbete och doktorander, licentiander och seniora forskare deltar. Här presenteras avhandlingstexter (i form av graderingsseminarium), utkast till forskningstexter, forskningsansökningar och annat. Forskningsfältet pedagogiskt arbete utmärks av att vara tvärvetenskapligt och praktiknära. I dagsläget finns fem huvudsakliga arbetsområden som våra medarbetare är aktiva i:

  • Utbildning och samhällsförändringar
  • Digital teknik och transformation av utbildning och samhälle
  • Profession i utbildning
  • Barns vardagsliv i fritid och utbildning
  • Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet 

NorrUt

Under rubriken NorrUt (Norrköpings utbildningsvetenskapliga seminarium) ger Pedagogiskt arbete högre seminarium med inbjudna forskare, författare och företrädare för olika verksamheter. Inbjudna gäster representerar den tvärvetenskapliga bredd som är karaktäristiskt för Pedagogiskt arbete, och fokusområden är förskola, fritidshem och skola, men även metodologiska och teoretiska perspektiv som samtalsanalys, posthumanistiska perspektiv och liknande presenteras. NorrUt ges vanligtvis onsdagar 13-15 och är öppet för allmänheten – notera att vissa seminarium ges på engelska. För information om lokal, kontakta seminarieansvarig, Lars Wallner.

Seminarier hösten 2022

Onsdag 5 oktober hel eftermiddag med internationella perspektiv på fritidshem

Lokal: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Kl 13.00-15.00
Not all narratives are grand: The multiple truths and purposes of Australian Outside School Hours Care Associate
Professor Jennifer Cartmel, Griffith University
Dr Bruce Hurst, The University of Melbourne and Griffith University

Kl 15.15-16.30
Det av Vetenskapsrådet finansierade projektet “To make the Invisible Visible - Network building in relation to didactics in to school-age educare”, presenteras av de deltagande forskarna från Sverige, Australien och Schweiz

16.30-17.00
Diskussion om internationella perspektiv på forskning i fritidshem

17.00 Mingel

Efter seminarier kommer vi bjuda på lite mat och dryck. Anmäl dig här
Om du har frågor ta kontakt med Helene Elvstrand, 011-363355

Onsdag 2 november, kl 13.00-15.00

Lokal: TP6094, Täppan, Campus Norrköping samt via Zoom. För Zoom-länk kontakta Lars Wallner

Postkvalitativ metodologi: Att omfamna och omforma kvalitativa forskningsansatser
Vad är postkvalitativ metodologi och hur kan den erbjuda möjliga ansatser i utbildningsvetenskaplig forskning? Adderingen av prefixet post till ordet kvalitativ och formandet av ordet postkvalitativ handlar om en forskningsansats som tar avstamp i – snarare än tar avstånd från – kvalitativa metoder. Postkvalitativ metodologi omfattar välkända begrepp såsom empiri, etik och analys, men här görs en viss förskjutning av deras betydelser genom att posthumanistisk teori sätts i arbete. Ansatsen öppnar upp för frågor som: Vem eller vad får vara del av kunskapsproduktionen? Vem blir forskaren? Hur kan forskningspraktiker skapas som uppmärksammar det som tidigare ignorerats eller setts som irrelevant? Hur kan detta sätt att förstå forskning bidra till etisk och affirmativ kunskapsproduktion?

Med utgångspunkt boken Introduktion till postkvalitativ metodologi (Gunnarsson & Bodén, 2021) diskuteras under seminariet postkvalitativ metodologi som en prövande berättelse om hur kunskap kan produceras och hur världen kan undersökas med "en metodologi i blivande".
Läs Introduktion till postkvalitativ metodologi (open acccess)

Bio: Linnea Bodén är lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon intresserar sig särskilt för hur posthumanistiska och nymaterialistiska perspektiv kan sammanvävas med empiriska engagemang i olika pedagogiska praktiker. Etiska frågor och perspektiv har ofta en framträdande plats. Bodén disputerade 2016 vid Linköpings universitet, med avhandlingen Present absences. Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism. Sedan 2019 leder hon projektet Att vara barn i forskning, som handlar om barns upplevelser av att delta i forskningsprojekt.

 

Kontakt

Relaterad information