Forskningsseminarium vid pedagogiskt arbete i Norrköping (PAN-seminarium)

Pedagogiskt arbetes forskningsseminarium fungerar både som öppna högre seminarium (då kallat NorrUt) och som interna arbetsseminarium för forskare och lärare på Pedagogiskt arbete och IBL. 

Seminarieserien är en grundstomme i forskarutbildningen vid Pedagogiskt arbete och doktorander, licentiander och seniora forskare deltar. Här presenteras avhandlingstexter (i form av graderingsseminarium), utkast till forskningstexter, forskningsansökningar och annat. Forskningsfältet pedagogiskt arbete utmärks av att vara tvärvetenskapligt och praktiknära. I dagsläget finns fem huvudsakliga arbetsområden som våra medarbetare är aktiva i:

  • Utbildning och samhällsförändringar
  • Digital teknik och transformation av utbildning och samhälle
  • Profession i utbildning
  • Barns vardagsliv i fritid och utbildning
  • Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet 

NorrUt

Under rubriken NorrUt (Norrköpings utbildningsvetenskapliga seminarium) ger Pedagogiskt arbete högre seminarium med inbjudna forskare, författare och företrädare för olika verksamheter. Inbjudna gäster representerar den tvärvetenskapliga bredd som är karaktäristiskt för Pedagogiskt arbete, och fokusområden är förskola, fritidshem och skola, men även metodologiska och teoretiska perspektiv som samtalsanalys, posthumanistiska perspektiv och liknande presenteras. NorrUt ges vanligtvis onsdagar 13-15 och är öppet för allmänheten – notera att vissa seminarium ges på engelska. För information om lokal, kontakta seminarieansvarig, Lars Wallner.

Seminarier våren 2022

Onsdag 11 maj kl 13.15-15.00

Professor Virginia Slaughter: Do humans imitate from birth?

Imitation in human newborns is widely cited as evidence of an inborn Mirror Neuron System that underpins human social behaviour, even though its existence has been debated for decades. The possibility that newborns do not imitate was reinvigorated recently by research from our lab at the University of Queensland. In this seminar I will present original data from the largest-ever longitudinal study of newborn imitation and the first-ever meta-analysis. I will also discuss international findings from infant EMG experiments and a contemporary analysis of oral sensori-motor development, which further challenge the claim that newborn humans can imitate. All of this leads to alternative accounts of the development of imitation and its role in human sociality.

Virginia Slaughter is Professor of Psychology at the University of Queensland, Australia, where she founded the Early Cognitive Development Centre. Her research focuses on social and cognitive development in infants and young children, with particular emphasis on social behaviour in infancy, theory-of-mind development and the acquisition of peer interaction skills. She is a Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia and Fellow of the Association for Psychological Science.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll