Forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) är inriktad mot forskning i och om förskola, skola och lärarutbildning. 

De första doktoranderna antogs 2006. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med lärarutbildningen. Det innebär dels att avhandlingsprojekten har relevans för skola och lärarutbildning och dels att doktoranderna under sin utbildning ges tillfälle att undervisa på lärarprogrammet.

Forskningsfältet pedagogiskt arbete utmärks av att vara tvärvetenskapligt och praktiknära. Detta avspeglas även i forskarutbildningen som ger en bred vetenskaplig bas, med avseende på metod och teori. Den erbjuder vidare den enskilda doktoranden stora möjligheter att inom fältet utveckla och forma sin egen forskarprofil. I dagsläget finns två huvudområden. Det första är normalitet och identitet inom förskola och skola. Det andra är IKT och lärande inom förskola och skola.

Det finns två examina inom forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav 60 poäng är kurspoäng och 60 poäng är vetenskaplig uppsats. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, varav 90 poäng är kurspoäng och resterande 150 poäng är avhandlingsarbete.

Utbildningens kursdel syftar både till att ge de forskarstuderande en gemensam bas inom forskningsfältet pedagogiskt arbete och till att utgöra stöd och fördjupning inför det egna avhandlingsarbetet. Förutom egen forskarutbildning kan en doktorandtjänst bestå av 20% assistenttjänstgöring, som till största delen utgörs av undervisning på lärarprogrammet. Detta innebär att utbildningen till doktor i de flesta fall motsvarar 5 års heltidsarbete. Genom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete får den studerande en examen som förbereder för såväl forskning som undervisning inom akademin, skolan och annan verksamhet med anknytning till undervisning och lärande.

Forskarutbildningskurser

Allmän studieplanVisa/dölj innehåll

Seminarier m.m.Visa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll