Fortbildning för lärare

I den nya skollagen och i läroplanerna framgår det att förskola och skola ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Kurser inom uppdragsutbildning Visa/dölj innehåll

Vuxenutbildning Visa/dölj innehåll

Vidareutbildningar för lärare Visa/dölj innehåll

Kurser inom uppdragsutbildning för lärare Visa/dölj innehåll

Programmering för verksamma lärare Visa/dölj innehåll

För lärare i teknik (åk 7-9) och matematik (åk 7-9 och Gy)

Hösten 2019 är det vara möjligt att läsa kurser i programmering med ämnesdidaktisk inriktning som LiU ger på uppdrag av Skolverket. Kurserna är på 7,5 hp, går på kvartsfart (25%) och ges som distansundervisning med cirka fyra campusförlagda träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.

Mer information och anmälan    

 

För lärare i matematik (åk 1-6)

Hösten 2019 startar en fristående kurs vid LiU i programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för verksamma lärare i åk 1-6. Kursen är på 7,5 hp, går på kvartsfart (25%) och ges som distansundervisning med fem campusförlagda träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.

Mer information

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll