Vill du utveckla dig i din lärarroll och ta nya steg i din karriär? Eller vill du kanske utöka din behörighet? Linköpings universitet är ett utmärkt alternativ för dig som vill utveckla din kompetens.

Kompetensutvecklande uppdragsutbildning för lärare

Vidareutbildningar för lärare

Pedagogik för yrkeslärare, masterprogram, 120 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig inom yrkesdidaktik? Vill du utveckla din förmåga att studera och analysera undervisning i yrkesutbildning eller kanske ta ett första steget mot en forskarkarriär? Då är detta utbildningen för dig.

Pedagogiskt arbete/Yngre barns lärande/Specialpedagogik, masterprogram, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika lärmiljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Specialpedagog, 90 hp

I alla skolformer finns ett stort behov av personal med särskilda kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter i undervisning, utvärdering, utredning och pedagogisk utveckling.

Speciallärare, 90 hp

Speciallärarprogrammet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter med undervisning, utvärdering, utredning och utveckling. Utbildningen sker på halvfart och distans med en träff i månaden, två till tre dagar, i Linköping.

Outdoor and Sustainability Education, Master's Programme, 60 hp

Programmet ger kunskaper i hur utomhuspedagogik och utomhusdidaktiska arbetssätt kan bidra till varierad undervisning, en hälsosam lärmiljö och en hållbar utveckling.

Adult Learning and Global Change, 60 hp

Kunskap om globalisering kräver inlärningsförmåga i situationer som spänner över stora kulturella och geografiska klyftor. Utbildningen är ett samarbete mellan tre universitet på tre olika kontinenter, vilket gör den unik.