Fristående kurser vid Avdelningen för omvårdnad

Här presenteras fristående kurser inom Avdelningen för omvårdnad vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Vårdare och äldre man / Carer and elderly man
Kurserna ingår i Medicinska fakulteten. Utbudet kan variera från läsår till läsår.
 
Höstens kurser söker du senast den 16 april.
 
Vårens kurser söker du senast den 15 oktober.

Vårens kurser

Kontakt

Kursanmälan

Relaterat innehåll

Höstens kurser