Utbildningsadministratör på Sjuksköterskeprogrammet samt administratör på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Interna uppdrag

  • Institutionsexpert, Ladok
  • Medlem av Förvaltningsrådet Bilda-Ladok-Exam
  • Sekreterare i programrådet
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen

Interna nätverk

  • Gruppen för utbildningsadministration (HMV)
  • Samverkansgrupp gällande E-tjänstekort på Medicinska fakulteten och Region Östergötland

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter

Organisation