Utbildningsadministratör på Sjuksköterskeprogrammet samt administratör på Avdelningen för omvårdnad

Interna uppdrag

  • Utrymningsledare vid t.ex. brand i Kåkenhus, hus 6, plan 5
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen

Interna nätverk

  • Gruppen för utbildningsadministration (ISV)
  • ISV IT Brukargrupp
  • Samverkansgrupp gällande E-tjänstekort på Medicinska fakulteten och Region Östergötland

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll