Susana Högne

Administratör

Service och verksamhetsutveckling är grundpelarna i mitt arbete. Jag är navet mellan studenterna och lärarna, vilket bidrar till dagliga utmaningar att hitta kreativa lösningar som gynnar alla. 

Utbildningsadministratör på Sjuksköterskeprogrammet samt administratör på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Interna uppdrag

  • Institutionsexpert, Ladok
  • Medlem av Förvaltningsrådet Bilda-Ladok-Exam
  • Sekreterare i programrådet
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen

Interna nätverk

  • Gruppen för utbildningsadministration (HMV)
  • Samverkansgrupp gällande E-tjänstekort på Medicinska fakulteten och Region Östergötland

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter

Organisation