Susana Högne

Administratör

Service och verksamhetsutveckling är grundpelarna i mitt arbete. Jag är navet mellan studenterna och lärarna, vilket bidrar till dagliga utmaningar att hitta kreativa lösningar som gynnar alla. 

Utbildningsadministratör på Sjuksköterskeprogrammet samt administratör på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Arbetsuppgifter inom utbildningsadministration

  • Administratör för termin 5 och 6 (backup för termin 4)

  • Servicewebben för studentrelaterade frågor (LiU-desk)

  • VFU administratör gentemot Region Östergötland

Interna uppdrag

  • Systemförvaltare VFU Evaliuate

  • Institutionsexpert, Ladok

  • Medlem av Förvaltningsrådet Bilda-Ladok-Exam

  • Sekreterare i programrådet

  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen 

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter

Organisation

Kollegor