Välkommen till ett webbinarium om kapacitet, möjligheter och framtidsutsikter för fjärrvärme i mindre kommuner.

I detta webbinarium tar vi avstamp i en diskussion om ägande av fjärrvärme, en bransch som präglats av stora förändringar de senaste årtiondena. En av de stora förändringarna handlar om ett förändrat ägarskap, från huvudsakligen kommunalt till en blandning kommunala, privata och statliga ägare, och med ett ökad internationellt ägande.

Dessa förändringar och vilka förutsättningarna de innebär för ett fortsatt kommunalt ägande, kommer att vara utgångspunkten i diskussionen.

Dagens webbinarium arrangeras inom ramen för projektet ”Fjärrvärme i krympande kommuner”, finansierat av Energimyndigheten. I forskningsprojektet har förutsättningarna för fjärrvärmerörelser i mindre kommuner, en del med minskande befolkningsunderlag, studerats för att identifiera utmaningar och möjligheter för drift och styrning av fjärrvärmesystemen.

Video

Rapport 

Forskningsprojekt