Temat för 2024 års konferens är: Multimodalitet i flerspråkiga kontexter.

Undervisning i sal. Foto Sam Balye (Unsplash)

Välkommen till konferensen Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar som ges av Linköpings universitet vid Campus Valla i Linköping den 17-18 oktober 2024.

Temat är Multimodalitet i flerspråkiga kontexter och konferensen är en uppföljning på den konferens som gavs vid högskolan i Dalarna 2022. 

Målgrupp

Konferensen är en mötesplats för forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar.

Program 

Just nu arbetar vi med att sätta i hop programmet, vi återkommer senare med vilka talare som är inbjudna. Under konferensen kommer det att ges presentationer som rör undervisning inom Svenska för invandrare (sfi), Svenska som andraspråk inom gymnasieskola, Komvux eller Språkintroduktionsprogrammet.

Förutom inbjudna talare söker vi dig som kan dela med dig inom det aktuella temat: Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar och/eller Multimodalitet och flerspråkighet. Se information längre ner på den här sidan om hur du skickar in abstracts.

Abstracts

Vill du presentera din forskning eller ditt projekt?

Presentationer kan behandla forsknings- eller utvecklingsprojekt med fokus på konferensens teman: Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar och/eller Multimodalitet och flerspråkighet.

Presentationer kan också behandla ämnen som:

  • grundläggande litteracitet
  • läs- och skrivprojekt, läs- och skrivstimulering
  • arbete med skönlitteratur
  • koppling mellan litteracitetsundervisning och språkpraktik
  • ämnesinriktad litteracitet
  • digital litteracitet
  • kartläggning och bedömning av litteracitet
  • interaktion och litteracitetsutveckling.

Instruktioner för abstracts

Du kan skicka in abstracts den 1 mars–14 april 2024. Besked om antagning ges vecka 21. 

Ditt abstract får bestå av högst 300 ord.

Det ska innehålla syfte och forskningsfråga, förankring i teori och tidigare forskning, metod och material samt (preliminära) resultat och eventuella slutsatser.

Du är välkommen att ge din presentation på svenska, danska, norska eller engelska.

Inskickade abstract kommer att genomgå en granskningsprocess.

Skicka in ditt abstract senast den 14 april 2024. Information om hur du skickar in kommer senare på den här sidan.

Anmälan öppnar juni 2024

Hur gör jag om jag vill komma?

Anmälan till konferensen öppnar den 17 juni 2024.

Senaste dag för anmälan är den 1 september 2024.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Vad kostar det?

Deltagaravgift 2500 kronor exkl moms.

Deltagaravgift för doktorander 2000 kronor exkl moms.

Mer information

Konferensen startar klockan 9.00 den 17 oktober 2024 med registrering och kaffe och avslutas klockan 16:30 den 18 oktober. Programmet kommer att bestå av plenarföreläsning i helgrupp, samt parallella föreläsningar i två olika spår.

Organisationskommitté