Du som läser på Lärarprogrammet har möjlighet att fullfölja din utbildning och ta examen till och med 30 juni 2023. Du bör ha tagit alla dina poäng och lämnat in ansökan om examen senast 1 april 2023 för att vara säker på att du hinner få ditt examensbevis innan examensrätten upphör.

Om du vill fullfölja din utbildning måste du varje termin fram till dess att du tar examen vara registrerad, omregistrerad eller ha ansökt om studieuppehåll. Observera att du måste registrera/omregistrera dig både på programmet och de kurser du ska läsa den aktuella terminen.

Om du är osäker på vilka kurser du har kvar kan du få ett Ladokutdrag på Infocenter i Studenthuset eller via Studentportalen (kräver att du har ett aktiverat LiU-id). I Valguiden ser du vilka kurser du behöver för examen.

Kontakta Studerandeexpeditionen: central.studexp@liu.se

För att aktivera ditt LiU-id vänder du dig till Infocenter i Studenthuset.

Om du behöver läsa nya kurser ska du ansöka om ändring av studiegång senast 15 oktober inför vårterminen och 15 april inför höstterminen.

Kontakt