När danska Innovationsfonden delade ut "The Industrial Researcher Prize" kunde Lars Eriksson, professor i Fordonssystem vid Linköpings universitet, ta åt sig en del av äran.

Kræn Vodder Busk på scen för att ta emot prisetKræn Vodder Busk på scen för att ta emot priset Foto: Maiken KestnerLars Eriksson har varit bihandledare till Kræn Vodder Busk, doktorand vid Danmarks tekniska universitet, DTU, som på fredagen tilldelades priset "The Industrial Researcher Prize". Den danska forsknings- och utbildningsministern Sören Pind delade ut utmärkelsen och priset på 50 000 danska kronor till Kræn Vodder Busk.

- Som handledare är man alltid stolt när det går bra för doktoranderna, men all ära skall gå till Kraen som varit driven och gjort arbetet självständigt och varit lyhörd för vår handledning, säger Lars Eriksson. 

Utvecklat ny mjukvara

Kræn Vodder Busk får priset för sin forskning och utveckling av mjukvara som gör det möjligt att begränsa utsläppen av kväveoxid och dessutom reducerar den svarta rök som kommer från dieseldrivna fartyg.
 
För att minska utsläppen har fartygsindustrin bland annat använt sig av EGR-teknologi. En teknologi som länge använts av fordonsindustrin. Förvisso har utsläppen av kväveoxid sjunkit, men en negativ konsekvens har varit att fartygen släppt ut mer svart rök vid till exempel acceleration. Något som inte är önskvärt och som dessutom kan skada motorerna.
 
Kræn Vodder Busk Kræn Vodder Busk Foto: Maiken Kestner-En fartygsmotor och en bilmotor är inte samma sak. De skiljer sig åt på flera sätt, så jag var tvungen att utveckla en ny metod som passar bättre till fartygsmotorer, säger Kræn Vodder Busk.
 
Det var då Lars Eriksson blev inbjuden att delta som bihandledare i projektet. DTU och företaget MAN Diesel & Turbos hade identifierat LiU:s forskning på modellering och reglering av EGR-system på dieselmotorer som världsledande. De ville inte göra om allt modelleringsarbete utan såg vinsterna i att bygga på befintlig kompetens som fanns på LiU. Kompetens som bland annat visats upp med den öppna dieselmotormodellen LiU Diesel.

Lars Eriksson, professor FordonssystemProfessor Lars Eriksson-Förenklat kan man säga att LiU stod för fundamentet med kompetens och förståelse för EGR- och dieselmotormodellering och sedan byggde Kraen vidare genom att göra ett antal viktiga teoretiska arbeten som kunde bevisa att reglersystemets funktion skulle få garanterat bra prestanda, säger Lars Eriksson. 

Kraen har även implementerat och varit ute och testat prototyper av regleringen på fartygen under projektet gång och lyckats påvisa stora förbättringar. Med den nyutvecklade mjukvaran förbättrades förbränningen av bränslet markant. Något som resulterade i minskade utsläpp av kväveoxid med 75% och det skapades inte heller någon svart rök.  

Unik innovationstakt

Lars Eriksson framhåller att framgångarna i projektet har berott på den täta kopplingen mellan teori och tillämpning och viljan att se de teoretiska resultaten implementerade. Kræn Vodder Busks avhandling försvarades i mars 2017 och redan i oktober 2017 driftsattes regulatorn skarpt i MAN Diesel & Turbos produktionssystem ute hos kund.

- Det är ganska unikt att innovationstakten från ide till verklig produkt är så här snabb. Det är roligt att se att samverkan och överhörning mellan branscher snabbt kan ge bra resultat, säger Lars Eriksson.

Om priset

Priset tilldelas den mest begåvade industridoktorn eller postdoktorn från Innovationsfonden Danmarks talangprogram som har lyckats kombinera en hög nivå av forskning med stark affärsförståelse och har genererat värdeskapande resultat för ett eller flera företag i Danmark.
 

De nya utsläppskraven för fartyg

Nya miljökrav från FN:s Internationella sjöfartsorganisation, IMO, innebär att utsläppen från nya fartyg ska minskas med 75% i miljözoner från 2016 i Nordamerika och i bland annat miljözoner i Nord- och Östersjön från 2021.

Kontakt

Relaterat innehåll