Begreppet och arbetssättet MTS, Människa – Teknik – Samhälle, går ut på att föra in humaniora i de tekniska utbildningarna och därmed arbeta fakultetsöverskridande. Vårt ämnesområde är språklig kommunikation, dvs muntlig och skriftlig framställning på svenska.

Foto Thor Balkhed

Vid campus Norrköping arbetar MTS med en svensk och en engelsk språkstrimma vid de tre civilingenjörsutbildningarna Kommunikation, Transport och Samhälle, Medieteknik och Elektronikdesign. Språkstrimmorna syftar till att utveckla studenternas kunskaper om och färdigheter i skrivande och presentationer på svenska och engelska. Under de tre första åren ingår struktur i texter, referenshantering, rapportskrivning, samt presentationer av laborationer och projekt. 

MTS innebär att arbeta integrerat i de tekniska kurserna i samverkan med lärare och kursansvariga på Tekniska fakulteten. Språkinslagen har utarbetats i samråd med lärare verksamma vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik (ITN) och har anpassats till befintliga kurser på programmen. Alla moment genomförs och betygssätts i samråd med kursansvariga lärare.

Utöver språkstrimmorna på svenska och engelska arbetar MTS även på andra tekniska utbildningar på campus Norrköping.

Den svenska språkstrimman integreras i följande kurser:

TNE094 Digitalteknik och konstruktion (1ht1-2)

TNK044 Transportsystem (1ht1-2)

TNM088 Digitala medier (1ht1-2)

TNE043 Mekanik och vågfysik (3ht1) 

TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning (6vt1-2)

TNK111 Kommunikation och transport – teknikprojekt (6vt1-2)

TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt (6vt1-2)

 

Kontakta oss

Relaterat innehåll

Organisation