Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala löser samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Forskning inom Advanced Functional Materials (AFM) skapar multifunktionella material för verkstads-, pappers-, energi- och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.

strategiska-forskningsomradenFoto: Peter Karlsson

Materialvetenskap är högt prioriterat vid Linköpings universitet. International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials erbjuder en för Sverige unik, excellent forskningsmiljö med anslag ur samtliga stora utlysningar från VR-Linné, SSF och VINNOVA-Vinnex samt senast ERC-Advanced Grant.

Vi ämnar bli ett internationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum för avancerade funktionella material (AFM). Det uppnås genom att kraftsamla inom noggrant utvalda områden med ett fokus på att skapa samhällsnytta med:

  • Nyskapade högpresterande mjuka, hårda och smarta hybridmaterial 
  • Integrerad tillverkning, analys och datorbaserad modellering 
  • Säkrad IPR och FoU med företag
  • Utbildning av forskare och industrialister.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi. Initialt ska AFM bedriva spetsforskning kring tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Vår vision är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala löser samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Vi integrerar forskning på multipla skalor, upptäcker nya material, möjliggör effektiv tillverkning av komponenter och utvecklar material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

Föreståndare för AFM är Igor Abrikosov.

Fakta:
Anslag: 32,5 mnkr per år (2023)
Huvudsökande: Linköpings universitet 100%

Kontakt

LiU:s övriga strategiska forskningsområden

Materialforskning vid LiU