Visionen för Security Link är att etablera en världsledande plattform för strategisk tvärvetenskaplig forskning inom krishantering, säkerhet och skydd av samhällsinfrastrukturer. Forskningen kombinerar teknik och etik med kunskap om beslutsfattande och ledning.

Security Link är en plattform för strategisk tvärvetenskaplig forskning, med visionen att skapa en världsledande och nationellt oöverträffat centrum inom krishantering, säkerhet och skydd av infrastruktur. Det föreslagna forskningsprogrammet fokuserar på prioriterad samhällsnytta, vilket inkluderar beslutsstöd inom risk- och hot-områden, skydd av infrastruktur (till exempel flygplatser, hamnar, transportsystem, kärnkraftverk och stora publikevenemang) samt katastrofhantering.

Arbetet struktureras i följande områden: 
  • säker trådlös kommunikation
  • avancerade sensorer och detektorer
  • sensor- och informations-fusion
  • beslutsstöd och koordinering för krishantering, och tillhörande etiska frågeställningar. 

Security Link samlar expertis

Security Link består av ett konsortium från Linköpings universitet och FOI, tillsammans med kompletterande expertis från KTH och Chalmers. Centret tilldelas 8 MSEK per år och den största delen av finansieringen används till rekrytering av tjänster på alla nivåer, med prioritering på delade tjänster och tvärvetenskapliga projekt. Därutöver finansieras den tvärvetenskapliga forskarskolan Forum Securitatis som ger doktorander möjlighet att bredda sin forskarutbildning inom samhällssäkerhet och krisberedskap genom kurser, nätverksaktiviteter och mobilitetsfinansiering.

Fakta:
Anslag: totalt 8 MSEK/år
Huvudsökande: Linköpings universitet 53%
Medsökande: Totalförsvarets forskningsinstitut 34%, Kungliga Tekniska Högskolan 10%, Chalmers Tekniska Högskola 3%

Kontakt

LiU:s övriga strategiska forskningsområden