Traditionell mobiltelefoni förändras mot system och plattformar med oanad kapacitet. Syftet med ELLIIT är att möta dessa utmaningar på ett brett och effektivt sätt genom att komplettera exempelvis programvaruutveckling, elektronik och kommunikationssystem med metoder inom till exempel bildbehandling, visualisering och nya ansatser inom datavetenskap.

Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling. Detta kommer att starkt påverka både industri och samhälle. Det är angeläget att behandla dessa utmaningar på ett samlat, brett och effektivt sätt genom att komplettera traditionell programvaruutveckling, elektronik, inbäddade system och kommunikationsteknik med metoder inom bildbehandling, visualisering, reglerteknik, sensorfusion, artificiell intelligens och moderna ansatser inom datavetenskap.

ELLIIT, Excellence Center at Linköping – Lund in Information Technology, är en stor allians, som samlar komplementära forskningskompetenser vid universiteten i Linköping och Lund samt utvalda forskargrupper vid Halmstad Högskola och Blekinge tekniska högskola. Alliansen är komponerad för att kunna möta framtidens utmaningar inom IT och kommunikation på ett samlat och brett sätt. Tre långsiktiga forskningsteman har definierats och sex tillämpningsområden har valts ut som täcker ett vitt spektrum av framtida problem i industri och samhälle:


  • Mobilt bredband
  • Industriell automation
  • Fordons- och flygtillämpningar
  • Intelligenta hus
  • Hälsovård
  • Samhällets nätverk.

Fakta:

Anslag: totalt 110 MSEK per år (2023)
Samarbetspartners: Linköpings universitet, Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad

Läs mer om ELLIIT: http://www.elliit.se/

Kontakt

LiU:s övriga strategiska forskningsområden