Fotografi av Igor Abrikosov

Igor Abrikosov

Professor, Avdelningschef, Enhetschef

Avdelningschef

Presentation

I en miljö med så hög konkurrens, som forskning är, måste man bygga ett gott samarbetsklimat inom sin grupp. I ett klimat av samarbete kan man uppnå bättre resultat än man skulle uppnå på egen hand.

Forskningen beror på samspelet mellan idéer och människor, tycker jag. Jag själv hade mycket tur med mina handledare; först under mina kandidat- och doktorandstudier i fysik och matematik vid Moskva Steel & Alloys Institute i Ryssland, sedan under professor Yuri Vekilov, senare arbete under professor Hans Skriver i Danmark och, naturligtvis, professor Börje Johansson vid Uppsala universitet, som blev min mentor både när det gäller vetenskap och ledarskap.

I gruppen för teoretisk fysik här på Linköpings universitet arbetar vi aktivt med att sprida information inom vår grupp. Varje vecka presenterar en av våra medlemmar sin nuvarande forskning och alla uppmuntras att kommentera och dela med sig av sina tankar i ämnet. Vi vill låta alla säga "kolla, jag har en idé, du gör på det här sättet, men om du gjorde detta istället, skulle det kunna fungera bättre". För mig är det viktigt att alla känner att de kan bidra och att deras bidrag kommer att belönas. Alla som bidragit intellektuellt till projektet krediteras som medförfattare; förtjänar du att vara med i en artikel, kommer du bli det. Bidrar man får man sitt erkännande.

Samtidigt är det bara de som faktiskt bidrar som får med sina namn i artiklarna. Vid våra möten definierar vi systematiskt vilka som är involverade i ett projekt och alla inblandade vet att de är med och skriver artikeln - det skapar en god arbetsmiljö och en framgångsrik grupp. 

Forskningsintressen

Prof. Abrikosov forskningsintresse ligger i teoretiska simuleringar där målet är att fördjupa den grundläggande förståelsen av materialegenskaper, som börjar med de grundläggande principerna för kvantmekanik, och att leverera denna kunskap till tillämpad materialvetenskap, angränsande vetenskapliga discipliner och industrin. Forskningen täcker ett brett spektrum av grundläggande problem inom teoretiska fasta tillståndets fysik. Några specifika exempel:

 • Theory of the Invar effect in Fe-Ni alloys [Nature 400, 46 (1999)].
 • Discovery of a pressure-induced phase separation in Fe-Si [Nature 422, 58 (2003)].  
 • Discovery of stabilization of bcc Fe-Ni alloys at high pressure [Science 316, 1880 (2007)].
 • Theory of the oxygen storage capability of ceria and improving fuel cell efficiency by co-doping [Phys. Rev. Lett. 89, 166601 (2002), PNAS 103, 3518 (2006), and patent]
 • Concept of multicomponent alloying for hard coatings [APL 99, 091903 (2011) and patent].
 • Discovery of electronic topological transition in hcp Fe [PRL 110, 117206 (2013)].
 • Discovery of novel electronic transition in Os compressed to 770 GPa [Nature (2015)].

Nuvarande projekt

 • “Predictive theoretical approach to knowledge-based materials design” from the Swedish Research Council (VR, 2012-2015);
 • Individual Grant to Successful Research Leader “Quantum Theory for Atomistic Materials Design” from the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF, 2012-2016);
 • “Materials at extreme conditions: discovering fundamental relationships to accelerate knowledge-based design” from the Swedish Research Council (VR, 2016-2019);
 • A node within Swedish e-Science Research Centre frrom the Swedish Government support to Strategic Research Areas, (2010 - , coordinated by Dan Henningson);
 • A node within International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials from the Swedish Government support to Strategic Research Areas (2010 - , coordinated by Magnus Berggren);
 • Competence Platform "Materials Modeling" within Linköping Linnaeus Initiative for Novel Functional Materials, supported by the Swedish Research Council (VR, 2006-2016).
 • A node within project “Isotopic Control for Ultimate Material Properties” from Knut and Alice Wallenbergs Foundation (2012-2016, coordinated by Erik Janzén);Frame program “FUNCASE Functional Carbides and Advanced Surface Engineering” from the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF, 2013-2017, coordinated by Prof. J. Rosen);
 • A node within project “Nanoparticles by Pulsed Plasma” from Knut and Alice Wallenbergs Foundation (2013-2017, coordinated by Ulf Helmersson).
 • A node within project “Strong Field Physics and New States of Matter” from Knut and Alice Wallenbergs Foundation (2014-2019, coordinated by Patrick Norman)

Publikationer

2023

Lukas Bruening, Nityasagar Jena, Elena Bykova, Pascal L. Jurzick, Niko T. Flosbach, Mohamed Mezouar, Michael Hanfland, Nico Giordano, Timofey Fedotenko, Bjoern Winkler, Igor Abrikosov, Maxim Bykov (2023) Stabilization of Guanidinate Anions [CN3]5− in Calcite-Type SbCN3 Angewandte Chemie International Edition Vidare till DOI
Davide Sangiovanni, Antoine Kraych, Matous Mrovec, Janella Salamania, Magnus Odén, Ferenc Tasnadi, Igor Abrikosov (2023) Descriptor for slip-induced crack blunting in refractory ceramics Physical Review Materials, Vol. 7, Artikel 103601 Vidare till DOI
Dominique Laniel, Florian Trybel, Andrey Aslandukov, James Spender, Umbertoluca Ranieri, Timofey Fedotenko, Konstantin Glazyrin, Eleanor Lawrence Bright, Stella Chariton, Vitali B. Prakapenka, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Structure determination of ζ-N2 from single-crystal X-ray diffraction and theoretical suggestion for the formation of amorphous nitrogen Nature Communications, Vol. 14, Artikel 6207 Vidare till DOI

Relaterade nyheter

Igor Abrikosov kommer gående mellan två superdatorer.

Materialforskning i mänsklighetens tjänst

Konstgjorda nervceller, elektroniska växter, billiga solceller och nya typer av lysdioder är bara några exempel på materialforskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Något som kan vara en nyckel till en hållbar framtid.

Omöjliga material skapas under extremtryck

Forskare vid bland annat Linköpings universitet har skapat ett nytt material som borde vara omöjligt. Syntesen är dock möjlig tack vare en ny metod som skapar ett tryck cirka tre gånger högre än i jordens kärna. Resultaten är publicerade i Nature.

Igor Abrikosov

Nytt ultratunt material skapat under extremtryck

Ett internationellt forskarlag har upptäckt ett nytt grafen-liknande material endast ett atomlager tjockt. Det nya materialet, som fått namnet beryllonitren, skapas under extremt högt tryck och kan på sikt användas till kvantberäkningar.

Teoretisk fysik

Gruppmedlemmar

Doktorander

Organisation