Hjärt-kärlsystemet är komplext och spelar en central roll i kroppen. Hur väl det fungerar är starkt kopplat till blodflödet. Trots det finns det begränsat med metoder som analyserar detta. Det här demonstratorprojektet extraherar blodflödesdata ur CT-bilder av hjärtat med hjälp av simuleringar för att skapa tidsupplösta digitala tvillingar av hjärtats arbete. Målet är bättre och mer exakt detektion av hjärtsjukdomar.

CT-bilder av hjärtat som visar flöda i kranskärl och hela hjärtat

I projektet pågår automatisering av en databearbetningsmjukvara för 4D flödes CT för användning i behandling av hjärtsjukdomar. En app som kommer att förenkla analysen och på sikt ge oss möjlighet att utvärdera mjukvaran i Linköping och hos andra Siemens-sites utvecklas för Siemens Syngo.via Frontiers.

I demonstratorprojektet samarbetar CMIV vid Linköpings universitet med Siemens och Region Östergötland.

Projektdeltagare

Relaterat innehåll