Vicerektor för forskning

Just nu kretsar mycket av mitt arbete kring den nya forskningsstrategin där vi gör en genomlysning av LiU:s forskningsverksamhet för att bland annat ta fram prioriterade profilområden. Jag diskuterar också med verksamheten hur LiU:s övergripande strategi (LiU – med mod att tänka fritt och göra nytt) tillsammans med en ny forskningsstrategi kan förbättra LiU:s position. Tvärvetenskapligheten är till exempel något av vårt signum, men hur kan den utvecklas i framtiden? Jag ser också över de framtida behoven av infrastruktur och letar lösningar för en smartare användning av LiU:s resurser och leder arbetet med att ta fram riktlinjer och ledning för satsningen på Sveriges nya superdatorcentrum, NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden), med säte i Linköping.

Universitetsledningen

Nyheter inom forskning vid LiU

Vision och strategi

Information om LiU

Publikationer

2023

2022

2021

Organisatorisk tillhörighet