Fotografi av Matts Karlsson

Matts Karlsson

Vicerektor för forskning

Betonar starkt ordet ”och” i uttrycket ”excellens och nytta”, det är först när vår forskning uppfyller båda dessa krav som den kan bidra till att lösa samtidens stora utmaningar.

Vicerektor för forskning

En stor del av mitt arbete just kretsar kring den heltäckande utvärderingen av LiU:s forskning som ska vara genomförd 2025. Vi kallar den för LiRE25 och den sker i tre steg med insamlandet av dataunderlag, en självvärdering av styrkor, svagheter, hot och möjligheter för varje enskilt forskningsområde samt bedömarpaneler med framstående forskare. Jag arbetar också kontinuerligt med hur LiU:s övergripande strategi (LiU – med mod att tänka fritt och göra nytt) tillsammans med en ny forsknings- och innovationsstrategi kan förbättra LiU:s position. Tvärvetenskapligheten är till exempel något av vårt signum, men hur kan den utvecklas i framtiden? Andra viktiga frågor är hur de framtida behoven av infrastruktur ska tillgodoses för en smartare användning av LiU:s resurser, lanseringen av LiU:s profilområden och hur vi ska kunna utveckla hållbarhetsperspektivet på ett synligt och attraktivt sätt.

Universitetsledningen

Nyheter inom forskning vid LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

Lab

Forskning vid Linköpings universitet

Forskningen vid LiU har lett till flera världsledande forskningsmiljöer och företag. Förutom vetenskapliga frågeställningar strävar vi efter att ta oss an frågor som är till nytta för hela samhället.

Vision och strategi

Information om LiU

Publikationer

2023

Sophia Bäck, Lilian Henriksson, Ann F Bolger, Carljohan Carlhäll, Anders Persson, Matts Karlsson, Tino Ebbers (2023) Assessment of transmitral and left atrial appendage flow rate from cardiac 4D-CT Communications Medicine, Vol. 3, Artikel 22 Vidare till DOI

2022

Marcus Jansson, Magnus Andersson, Matts Karlsson (2022) High-Speed Imaging of Water Hammer Cavitation in Oil-Hydraulic Pipe Flow Fluids, Vol. 7, Artikel 102 Vidare till DOI

2021

Sadegh Fattahi, Petter Ekman, Matts Karlsson (2021) Influence of the Timber Shape on the Aerodynamics of a Timber Truck SAE technical paper series, Artikel 2021-01-5045 Vidare till DOI

Organisatorisk tillhörighet