Tidsupplöst och tredimensionell simulering av hjärtats blodflöde med hjälp av datortomografi (4D Flow CT)

Forskare tittar på hjärtbild

Avancerad datortomografi möjliggör fantastisk visualisering av människokroppen inklusive hjärtat som slår. De komplexa växelverkningarna i blodflödet, huvudsyftet med hjärtat, återspeglas dock inte av dessa bilder.

Blodflödet är avgörande för diagnos och behandlingsplanering av många sjukdomar. Magnetresonansavbildning och ultraljud kan mäta funktionella data som blodflöde, men i låg upplösning. Dessutom kan dessa tekniker inte förutsäga förändringar i blodflödet efter kirurgisk behandling.

Syftet med det här projektet är att extrahera funktionella data, särskilt blodflödet i hjärtat, från anatomiska bilder av hjärtat med hjälp av bildbaserade simuleringar med mål att tidigare och mer exakt kunna diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar.

Simuleringar av blodflödet i hela hjärtat har hittills huvudsakligen fokuserat på förenklade 3D-modeller och validering med in vivo-mätningar är få. Trots att många former av funktionell avbildningsdata och modelleringsmetoder finns tillgängliga kvarstår en klyfta kvar mellan modellering och experimentell forskning.

Vi har överbryggat detta gap genom att utveckla och utvärdera ett tillvägagångssätt i vilket hjärtats flödesfält beräknas baserat på patientspecifik högupplöst data från datortomografiundersökningar.


Kontakt

Läs mer om CMIVs forskning