Mimerbladet

I Mimerbladet rapporterar vi om aktuell forskning om folkbildning i vid bemärkelse, samt om seminarier och konferenser med inriktning mot forskningsområdet. Mimerbladet utkommer två gånger per och skickas ut till intresserade.

Mimerbladet ges ut två gånger per år i en upplaga på 3000 exemplar. Det distribueras till forskare och folkbildare personligen samt till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund, bibliotek, universitetsinstitutioner med flera.

Mimerbladet utgör en länk mellan olika aktörer inom nätverket men har även uppskattats för anmälningar av nya doktorsavhandlingar. I varje nummer finns dessutom en publikationslista med tips om nya böcker och rapporter inom folkbildningsforskning och närliggande områden som vi bedömer kan ha intresse för forskare och folkbildare. Vi tar ibland också med tips om nya offentliga utredningar mm. I Mimerbladet finns också ett kalendarium där vi informerar om Mimers arrangemang, men också tipsar om andra konferenser och seminarier.

 

Om du önskar Mimerbladet kontakta:

Henrik Nordvall (henrik.nordvall [at] liu.se)
Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 LINKÖPING

Mimerbladets innehåll - Tipsa redaktörerna!

I Mimerbladet anmäls nya doktorsavhandlingar och andra rapporter. I varje nummer finns en förteckning över nypublicerad littteratur om folkbildning i vid mening. I kalendariet finns information om konferenser och seminarier.

Vi tar tacksamt emot förslag på både litteratur och arrangemang. Kontakta Henrik Nordvall.

Läs Mimerbladet i PDF-format 

Här hittar du alla nummer av Mimerbladet

Kontakt

Organisation