Tvärvetenskapliga samarbeten behövs för att kunna lösa framtidens alltmer komplexa och storskaliga optimeringsproblem inom schemaläggning och dimensionering av realtidssystem.

Utgångspunkten för projektet är att många beslutsproblem inom schemaläggning och dimensionering av system med tids- och prestandakrav under dynamiska förhållanden är av en kvantitativ natur. Sådana problem kan med fördel formuleras som diskreta optimeringsproblem och i framtiden kommer de optimeringsproblem som behöver lösas bli allt mer komplexa och storskaliga. För att möta behovet av att kunna lösa dessa problem behövs tvärvetenskapliga samarbeten kring optimeringsmetodik för schemaläggning och dimensionering av realtidssystem. Detta projekt bygger på ett sådant samarbete och inledningsvis kommer vi att studera schemaläggning av avioniksystem.

Organisation

Detta var ett projekt inom Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik vid Linköpings universitet. Följande personer var involverade: doktorand Emil Karlsson (disputerade 2021), Elina Rönnberg (huvudhandledare), Simin Nadjm-Tehrani från Real-time Systems Laboratory, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet (biträdande handledare) och Kaj Holmberg (biträdande handledare).

Kontakt

Medarbetare

Relaterad forskning