Optimeringsmetodik för schemaläggning och dimensionering av realtidssystem

Tvärvetenskapliga samarbeten behövs för att kunna lösa framtidens alltmer komplexa och storskaliga optimeringsproblem inom schemaläggning och dimensionering av realtidssystem.

Utgångspunkten för projektet är att många beslutsproblem inom schemaläggning och dimensionering av system med tids- och prestandakrav under dynamiska förhållanden är av en kvantitativ natur. Sådana problem kan med fördel formuleras som diskreta optimeringsproblem och i framtiden kommer de optimeringsproblem som behöver lösas bli allt mer komplexa och storskaliga. För att möta behovet av att kunna lösa dessa problem behövs tvärvetenskapliga samarbeten kring optimeringsmetodik för schemaläggning och dimensionering av realtidssystem. Detta projekt bygger på ett sådant samarbete och inledningsvis kommer vi att studera schemaläggning av avioniksystem.

Organisation

Detta är ett projekt inom  Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik vid Linköpings universitet. Följande personer är involverade: doktorand Emil Karlsson, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet, universitetslektor Elina Rönnberg, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet (huvudhandledare), professor Simin Nadjm-Tehrani, Real-time Systems Laboratory, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet (biträdande handledare), professor Kaj Holmberg, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet (biträdande handledare).

Från kalendern
Visa/dölj innehåll

Licentiatseminarium inom optimeringslära: Emil Karlsson

Emil Karlsson, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Optimization-based scheduling of an avionic system". Opponent är Anders N. Gullhav, Dr., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Börjar 13 juni 2019 kl. 13.15
Slutar 13 juni 2019 kl. 15.00
Plats Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
Kontakt Emil Karlsson
013-28 16 54

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll